Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) | Universitat Rovira i Virgili

BUTLLETÍ INFORMATIU

núm. 151, gener 2023

Tarragona

Reconeixement a les persones defensores del medi ambient

Vilca Ampichi López - Assassinat

Sector de treball: Defensa del territori de la comunitat nativa San Juan de Pachitea.

Lloc: Huànuc, Perú.

Per a més informació: actualidadambiental.pe

 

Pedro Pascual Cruz - Assassinat

Sector de treball: Defensa dels boscos i coordinació de la Ronda Comunal d'Ocumicho. 

Lloc: Michoacà, Mèxic.

Per a més informació: 15dias.com

 

Andrés Durazno - Assassinat

Sector de treball: Activisme ambiental i defensa dels drets humans.

Lloc: Azuay, Equador.

Per a més informació: humanrights.com

AGENDA

49º Congrés de Parcs i Jardins Públics (PARJAP)

Data i lloc: 15, 16 y 17 de febrer de 2023; Madrid, Espanya.

Organitza: Ajuntament de Madrid i Associació Espanyla de Parcs i Jardins Públics (AEPJP).

Per a més informació: aepjp.es

 

3ª Edició dels Dièlegs Regionals de l'Aigua. 

Data i lloc: 1, 2 y 3 de febrer de 2023; Santiago de Xile (presencial i virtual), Xile.

Organitza: Comissiò Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib.

Per a més informació: cepal.org

 

Jornada "Els reptes pendents de la fotovoltaica a Catalunya: autoconsum, plantes a terra i emmagatzematge"

Data i lloc: 27 de gener de 2023; Catalunya, Espanya.

Organitza: Unió Espanyola Fotovoltaica amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació: unef.es

NOTÍCIES

Internacional

La desforestació a l'Amazònia està influint en el clima al Tibet.

Una investigació publicada a la revista Nature Climate Change, va concloure que la desforestació de la selva amazònica, influeix fortament en els esdeveniments climàtics que se succeeixen a la Meseta Tibetana, en particular, l'augment de les temperatures, tot i que es trobin a 15.000 quilòmetres de distància l'una de l'altra.

A més, també es va descobrir que influeix en la disminució de la capa de gel de l'Antàrtida Occidental, i que quan plou més a l'Amazònia, hi ha hagut menys precipitacions en aquestes dues regions.

En concret, la investigació es va dur a terme mitjançant la utilització de models i mitjançant l'anàlisi de dades climàtiques globals i de les teleconnexions que hi ha entre aquestes regions geogràfics, que descriuen les connexions remotes entre els diferents components del sistema climàtic i el transport d'energia a escala global

Foto de Julia Volk

Els investigadors, van advertir que a causa d'aquesta correlació, és molt probable que si la regió amazònica assoleix un punt d'inflexió o de no retorn, és molt probable que s'hi arribi també al Tibet. I van aclarir que això no estaria lluny de succeir, atès que segons l'últim informe d'Amazònia Viva, dels 7 milions de km² que conformen la seva extensió, s'ha perdut el 18% dels seus boscos, i se n'ha trobat degradat el 17%, i això, sumat a la contaminació dels rius, podria resultar catastròfic.

Continuar llegint la notícia completa: elespectador.com

 

La capa d'ozó va per recuperar-se gràcies a la prohibició de substàncies químiques, que ajuda a mitigar l'escalfament global. 

A la dècada de 1980, es va descobrir un considerable forat a la capa d'ozó sobre el Pol Sud, ocasionat per una sèrie de substàncies químiques, en particular clorofluorocarbonats.

I això va fer que el 1987 s'aprovés el Protocol de Montreal al Conveni de Viena per a la protecció de la capa d'ozó, que va decretar l'eliminació progressiva de 96 substàncies químiques que hi estaven causant un forat.

Ara, una nova anàlisi del Grup d'Avaluació Científica del Protocol de Mont-real, un grup internacional d'experts recolzats per l'ONU, conclou que la major part d'aquesta capa atmosfèrica, que protegeix el planeta de la radiació ultraviolada, es recuperarà el 2040.

I això gràcies al compliment del Protocol de Montreal i de l'Esmena de Kigali, acord addicional aconseguit el 2016 per a la reducció progressiva de la producció i utilització d'alguns hidrofluorocarburs.

Foto de ArtHouse Studio

Segons aquest estudi, que es va presentar durant la 103a reunió anual de la Societat de Meteorologia dels Estats Units, cada any es comprova que els resultats del dit acord internacional són més positius, i que això contribueix a més a més a la mitigació del canvi climàtic. Així, si es mantenen les polítiques actuals, s'espera que al voltant de l'any 2040, la capa d'ozó recuperi els valors del 1980, encara que caldrà esperar fins al 2045 perquè ho faci a l'Àrtic, i el 2066 que ho faci a l'Antàrtida . Això estableix un precedent per a l'acció climàtica, però tot i així els investigadors adverteixen que podrien donar-se conseqüències imprevistes que podrien afectar aquesta previsió.

Continuar llegint la notícia completa: elpais.com

 

Unió Europea

TJUE: Espanya no va vetllar per la qualitat de l'aire de Madrid i Barcelona entre el 2010 i el 2018. 

L'estiu del 2019, la Comissió Europea va interposar davant del TJUE recurs d'incompliment contra Espanya, per haver incomplert el que disposa la Directiva 2008/50CE, relativa a la qualitat de l'aire ambient ia una atmosfera més neta a Europa.

I això va fer que el 1987 s'aprovés el Protocol de Montreal al Conveni de Viena per a la protecció de la capa d'ozó, que va decretar l'eliminació progressiva de 96 substàncies químiques que hi estaven causant un forat.

Ara, una nova anàlisi del Grup d'Avaluació Científica del Protocol de Mont-real, un grup internacional d'experts recolzats per l'ONU, conclou que la major part d'aquesta capa atmosfèrica, que protegeix el planeta de la radiació ultraviolada, es recuperarà el 2040.

Foto de Pixabay

En concret, per haver-se superat de forma sistemàtica i continuada a Madrid, Barcelona, ​​el Vallès Oriental i Baiz-Llobregat, el límit anual d'emissions de diòxid de nitrogen permès, des del 2010, moment en què aquesta va entrar en vigor, i fins i tot 2018.

El 22 de desembre de 2022, el TJUE va dictaminar que Espanya no havia vetlat pel compliment de la Directiva ni per la garantia de la qualitat de l'aire en aquests llocs, on a més, resideix un gran volum de població. D'una banda, perquè sí que es va registrar un grau de contaminació superior al valor màxim permès, i encara que hagués passat en un punt de mostreig aïllat, això implicaria la superació del valor límit. I d'altra banda, perquè no es van aprovar plans de qualitat de l'aire abans que hagués expirat el termini preceptiu marcat per la Directiva, ia més, les mesures establertes en aquests, no resultaven prou concretes. Per aquesta raó, Espanya haurà d'adoptar plans de qualitat del mateix en què s'estableixin mesures adequades que garanteixin el compliment al més aviat possible.

Continuar llegint la notícia completa: efeverde.com

 

La Comissió llança consultes amb les parts interessades sobre projectes d'interès comú (PCI) i projectes d'interès mutu (PMI).

El passat 21 de desembre de 2022, la Comissió va obrir una sèrie de consultes sobre projectes d'infraestructura energètica, en relació amb allò preceptuat al Reglament Revisat de Xarxes Transeuropees d'Energia.

Poc després d'haver tancat la convocatòria de sol·licituds de reconeixement de projectes com projectes d'interès, relacionats amb les xarxes intel·ligents d'electricitat o gas, amb el transport i l'emmagatzematge de CO2, de transmissió i emmagatzematge d'electricitat, i de producció d'hidrogen.

La finalitat d'aquesta consulta és demanar les opinions de les parts interessades sobre els projectes candidats, identificar si aborden una necessitat europea i si contribuirien a la implementació d'una nova infraestructura energètica.

Foto de Marco

Aquesta constitueix la fase prèvia a la seva presentació als grups regionals per a la seva avaluació, que previsiblement, se succeirà al llarg d'aquesta primavera, i la Comissió, el novembre de 2023, adoptarà la primera llista de la Unió Europea de Projectes d'Interès Comú i Projectes d'Interès Mutu, i publicant-la a inicis de 2024 al Diari Oficial de la Unió Europea.

Continuar llegint la notícia completa: energy.ec.europa.eu

 

Espanya

Les Zones de Baixes Emissions el 2023: quins vehicles afecten? A quines ciutats seran obligatòries?

El juny del 2021, va entrar en vigor la Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica. Aquesta obliga els municipis de més de 50.000 habitants, els de més de 20.000 que superin nivells màxims de contaminació, i els territoris insulars, a adoptar plans de mobilitat urbana sostenible, que han d'incloure, entre les seves mesures de mitigació del canvi climàtic i de millora de la qualitat de l'aire; l'establiment de zones de baixes emissions (ZBE).

Aquestes zones són àrees delimitades dins de les ciutats, on s'apliquen restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles contaminats, principalment, dels que no tinguin etiqueta ecològica o ostentin l'etiqueta B o C, els propietaris dels quals serien sancionats amb una multa de 200 euros, en cas de desoir les restriccions imposades.

El 27 de desembre del 2022, es va aprovar el Reial Decret 1052/2022, pel qual es regulen les ZBE. 

Foto de Jean depocas

I des de començaments del present any, fins al juny de 2024, aquests municipis, partint de les directrius generals que conté aquesta norma, estan obligats a implantar les ZBE, si bé és cert que alguns, com Madrid, Barcelona, ​​Pontevedra o Saragossa, ja ho feien.

D'aquesta manera, mitjançant l'establiment de les zones esmentades i de l'execució les accions de foment del transport públic i de la mobilitat elèctrica, el que es pretén és la instauració d'un transport net i sostenible a les ciutats amb vista a assolir certs objectius per a l'any 2030, i altres de més ambiciosos per al 2050, molt orientats als continguts a l'Acord de París.

Continuar llegint la notícia completa: rtve.es

 

Les claus de l'hidrogen verd, l'aposta d'Espanya per ser la pila d'Europa de què depenen les renovables.

La necessitat de descarbonitzar l'obtenció d'energia, de garantir l'abastament energètic i de reduir la dependència de l'exterior, especialment de Rússia, ha fet que es busquin alternatives als hidrocarburs i noves formes d'emmagatzemar l'electricitat, amb la finalitat pal·liar els efectes de la intermitència de les fonts d'energia renovable i de la complicada electrificació d'alguns sectors. La clau seria l'hidrogen, que permet emmagatzemar energia durant llargs períodes de temps.

L'extracció d'hidrogen es pot dur a terme a través de diferents tècniques, i en funció de quin s'utilitzi, la seva obtenció serà més o menys ecològica, ja que comporta una major o menor emissió de C02.

Avui dia, gairebé el 99% de l'hidrogen es produeix a través de la dissociació del metà i l'extracció per una part d'hidrogen (H), i de diòxid de carboni (C02).

L'hidrogen que així s'obté és anomenat «hidrogen gris», perquè és un dels menys respectuosos amb el medi ambient, només superat per l'«hidrogen negre», que es produeix amb carbó.

Foto de Mike B

En cas que, després de la dissociació del metà, s'efectuï captura de CO2, ens trobarem davant d'«hidrogen blau», l'obtenció del qual resulta menys nociva. D'altra banda, l'hidrogen rosa, utilitza electricitat que prové de centrals nuclears, i l'hidrogen groc, es produeix en funció del mix energètic. I la forma més ecològica d'extreure l'hidrogen és emprar el mètode de l'electròlisi utilitzant únicament electricitat procedent de fonts renovables. Aquest tipus d'hidrogen l'anomenem «hidrogen verd».

La qüestió és que a Espanya, per la seva infraestructura i posició geogràfica, té una gran capacitat de generació d'energia renovable i es podria convertir en el gran productor i exportador d'hidrogen verd d'Europa. Per aconseguir-ho, per obtenir finançament, s'ha presentat la candidatura d'un projecte a la categoria de projecte d'interès comú de la Unió Europea.

El projecte consistiria a instaurar el primer corredor d'hidrogen renovable de la UE abans del 2030, que inclouria dos eixos troncals de la xarxa nacional d'hidrogen, amb dos magatzems subterranis possibles, connectant els centres de producció amb la demanda domèstica i amb la xarxa europea.

Continuar llegint la notícia completa: elmundo.es

 

Catalunya

Catalunya preveu recaptar 34 milions amb l'impost a la pol·lució dels grans vaixells.

La Generalitat de Catalunya, pretén implantar properament un nou impost que gravi les emissions contaminants de Nox i de partícules en suspensió per part dels grans vaixells als ports (creuers, portacontenidors, transbordadors, tancs, etc). 

Amb això, pretén recaptar 9 ,72 milions d'euros el primer any, assolint-se els 34 milions l'any 2026, destinant aquests ingressos a la protecció i millora de la qualitat de l'aire. L'impost, l'han de pagar l'empresa naviliera i l'armador, i el subjecte passiu, és la persona consignatària de l'embarcació. La base imposable s'establirà a partir de la suma de les emissions, tenint en compte diversos indicadors, i es contemplaran algunes excepcions i bonificacions en funció de les mesures correctores emprades

Foto de Giray Duda

La implantació d'aquesta mesura, va quedar recollida a la llei catalana de canvi climàtic del 2017, al contrari del que va passar amb la llei estatal, que no la inclou, i de fet, seria la primera vegada que s'aplica a Espanya un tribut de aquestes característiques. Ara, l'avantprojecte de llei serà sotmès a informació pública, s'obrirà un període d'audiència als afectats i s'elaborarà un dictamen per part del Consell Econòmic i Social, per a la posterior aprovació per part del Govern i la remissió al Parlament, amb que a tramitació, es dugui a terme en els primers mesos d'aquest any 2023.

Continuar llegint la notícia completa: lavanguardia.com

 

Regreen, el potencial de l'aigua regenerada per l'entorn urbà.

Davant l'escalfament global, les sequeres i la capacitat limitada de rius i aqüífers, es fa cada cop més evident la necessitat d'apostar per solucions circulars pel que fa a la gestió de l'aigua, i a Catalunya, s'està optant per l'ús de aigua regenerada, és a dir, aigua depurada que se sotmet a un tractament determinat per poder ser reutilitzada posteriorment.

Per aquesta raó, Aigûes de Barcelona i Cetaqua, en el seu compromís amb l'acció climàtica i amb els ODS, han creat "l'hort urbà Regreen".

Un projecte pilot que té com a objectiu demostrar que aquest tipus d'aigua, a més de neteja de carrers i reg de parcs i jardins, es pot fer servir en l'agricultura hidropònica, que està basat en la utilització de substrats minerals en lloc de sòl agrícola.

Foto de Tom Fisk

El fet que aquest projecte sortís endavant, demostraria la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de l'ús d'aquest tipus d'aigua per a aquest tipus de qüestions, i permetria millorar la resiliència hídrica de les ciutats, reduir la petjada hídrica i la dependència de les condicions ambientals, i aconseguir la neutralitat climàtica als municipis on s'usen, afavorint la gestió sostenible del cicle de l'aigua i la pèrdua de rius i aqüífers. Fins ara ja s'ha implantat a Barcelona ia Cornellà de Llobregat.

Continuar llegint la notícia completa: 20minutos.es

 

CEDAT

Obert el VIII Tarragona International Environmental Law Colloquium "Don't kill the bee! Legal insigts to combat the biodiversity crisis"

El Centre d´Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb l´Associació d´Alumnes i Ex Alumnes de Dret Ambiental de Tarragona, organitzarà un col·loqui que tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny de 2023, que el que pretén és reflectir els desafiaments del Dret per fer front a la pèrdua de biodiversitat.

En particular, analitzar l'estat de la qüestió, els desafiaments per aconseguir que la normativa de protecció de la biodiversitat sigui menys antropocèntrica, ja que això la supedita al desenvolupament que ser humà demanda. El VIII TIEC té com a objectiu brindar un fòrum per a investigadors i participants amb coneixements multidisciplinaris, per presentar i discutir les investigacions i els treballs en curs, en el marc d'un ambient amigable.

Continuar llegint la notícia completa: cedat.cat

NORMATIVA

Unió Europea

Reglament d'Execució (UE) 2022/2458 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual s'efectuen deduccions de les quotes de pesca disponibles per a determinades poblacions el 2022, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, a causa de la sobrepesca practicada en anys anteriors a altres poblacions, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2022/1926 de la Comissió.

Per a més informació: europa.eu

 

Reglament (UE) 2022/2577 del Consell, de 22 de desembre del 2022, pel qual s'estableix un marc per accelerar el desplegament d'energies renovables.

Per a més informació: europa.eu

 

Espanya

Resolució d'1 de desembre de 2022, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient d'aprovació del "Pla Estratègic d'Aiguamolls a 2030".

Per a més informació: boe.es

 

Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos.

Per a més informació: boe.es

 

Catalunya

Decret Llei 17/2022, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen mesures d'adaptació a l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, i per a la subrogació de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat a el conveni regulador del finançament i l'explotació de la xarxa de proveïment de la Llosa de Cavall.

Per a més informació: gencat.cat

 

Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles.

Per a més informació: gencat.cat

JURISPRUDÈNCIA

Europa

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 22 de desembre de 2022 - Comissió/Regne d'Espanya (Assumpte C-125/20). [«Incompliment d'Estat - Medi ambient - Directiva 2008/50/CE - Qualitat de l'aire ambient - Article 13, apartat 1 - Annex XI - Superació sistemàtica i continuada a determinades zones i aglomeracions d'Espanya dels valors límit fixats per al diòxid de nitrogen (NO2) - Article 23, apartat 1 - Annex XV - Període de superació "el més breu possible" - Mesures adequades»]

Font: europa.eu.

 

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 8 de setembre de 2022 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Najvyšší správní soud - República Txeca) d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç - Reglament (CE) núm. 338/97 - Article 8, apartat 3, lletra d) - Concepte d'espècimens d'espècies animals nascuts i criats en captivitat - Reglament (CE) CE) núm. 865/2006 - Article 1, punt 3 - Concepte de «plantell reproductor» - Article 54, punt 2 - Obtenció del planter reproductor - Control de l'ascendència]

Font: europa.eu.

 

Espanya

Sentència del Tribunal Suprem 4642/2022, de 19 de desembre (Sala del Contenciós, Secció 2ª). Recurs de cassació contenciós administratiu núm. 5635/2021. Interposat per la societat Electrosolar d'Apis, S.L., en relació amb l'article 4.2. de la Llei 15/2012, del 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.

Font: poderjudicial.es.

 

Sentència del Tribunal Suprem 3714/2022, 13 d'octubre (Sala del Contenciós, Secció 5a). Recurs de cassació contenciós administratiu núm. 7787/2021. Interposat per l'Ajuntament de València davant de la desestimació per silenci per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de la seua sol·licitud de declaració de l'existència de la Junta de Desaigüe de l'Albufera com a comunitat d'usuaris adscrita a l'organisme de conca.

Font: poderjudicial.es

 

Catalunya

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 10285/2022, de 15 de novembre (Sala del Contenciós). Recurs ordinari n.º 852/2021. Interposat per Telefónica d'Espanya S.A.U contra l'Ajuntament de Falset, en relació amb l'Ordenança Municipal Reguladora de Paisatge Urbanístic

Font: poderjudicial.es.

ARTICLES

LOPEZ FERRO, Aloia (2022). "A vueltas con el concepto de envase reutilizable".

FAJARDO DEL CASTILLO, TERESA (2022). "Biodiversidad y civilización ecológica en el aniversario de la Declaración de Estocolomo sobre medio humano"

PUBLICACIONS DE MEMBRES DEL CEDAT

BORRAS PENTINAT, Susana (2022). "Los derechos de la naturaleza: ¿El camino hacia la paz ecológica?".

PIGRAU SOLÉ, Antoni (2022). "Derechos humanos para defender el medio ambiente y a las personas que lo defienden".

PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ

Crespo Bernabé, Miguel Borja. Implicaciones y perspectivas del mix hídrico para el abastecimiento de agua potable en el sureste de España. Water and Landscape, 2022 (20), p. 5-21.

Alperen Coskuner, Kadir. Land use/land cover change as a major driver of current landscape flammability in Eastern Mediterranean region: a case of study in Southwestern Turkey. . Bosque (Valdivia, Chile), 2022, Vol. 43 (2), p. 157-167.

 
Si no desitja seguir rebent aquest bulletí: clicar AQUÍ(ELIMINAR)
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d'Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.
Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat(ELIMINAR)@urv.cat.