Universitat Rovira i Virgili

Proyectos de transferencia

imatge logotip del grup

|Alt imatge central|

 • 2022. Dictamen sobre el règim jurídic i econòmic del COPATE" (T21375S), encarregat pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. IPs: Lucía Casado Casado, Josep Ramon Fuentes Gasó i Marina Rodríguez Beas. Data d'inici: 8 de febrer de 2022. Data de finalització: 7 d'abril de 2022.
 • 2022. "Dictamen d'avaluació i propostes de millora del Projecte de Llei d'avaluació ambiental del Principat d'Andorra". Ref. FURV T22283S, encarregat pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata. IPs: Lucía Casado Casado, Josep Ramon Fuentes Gasó. Data d'inici: 3 d'agost de 2022. Data de finalització: 15 de setembre de 2022. Import: 6.050 €.
 • 2022. "Redacció d'un policy paper sobre la proposta de Directiva de la Comissió Europea sobre deguda diligencia de les empreses en matèria de sostenibilitat". Ref. FURV T22139S. Encarregat per l'Institut Catalá Internacional per la Pau. IP: Antoni Pigrau Solé. Data d'inici: 17 de maig de 2022. Data de finalització: 16 de juliol de 2022. Import: 484,00€.
 • 2022. "Dictamen jurídic sobre l'alienació, electricitat i d'hidrogen i reglament de la comissió de seguiment i control del conveni marc". Ref. FURV T22118S. Encarregat pels Serveis d'Incineració de Residus Urbans, SA. IPs: Marina Rodríguez Beas, Josep Ramon Fuentes Gasó i Endrius Cocciolo. Data d'inici: 29 d'abril de 2022. Data de finalització: 15 de maig de 2022.
 • 2021. Ajuntament de Cunit. "Dictamen sobre la gestió dels residus municipals domiciliaris de Cunit". Ref. FURV T21058S. IP: Josep Ramon Fuentes Gasó.
 • 2021. Junta de Andalucia, Secretaria General Medio Ambiente. "Dictamen relativo a los aspectos juridico-administrativos de la armonizacion, refundicion y sistematizacion de la normativa en vigor sobre atmosfera y contaminacion lumínica". Ref. FURV T21063S. IP: Lucía Casado Casado.
 • 2021. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya. "Servei d'estructura i disseny de quatre sessions de formació medi ambiental pel sector de la cooperació al desenvolupament." IP: Antoni Pigrau Solé.
 • 2021. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya. "Servei d'elaboració de bibliografia especialitzada en sostenibilitat ambiental i crisi climàtica." IP: Antoni Pigrau Solé.
 • 2020. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya. "Servei d'elaboració d'un estudi sobre l'impacte exterior de la contractació pública tèxtil de la Generalitat de Catalunya, amb especial èmfasi en els drets humans, l'equitat de gènere i el medi ambient. Diagnosi i propostes de futur." Ref. FURV T20161S. IPs: Antoni Pigrau Solé, Josep Ramon Fuentes Gasó.
 • 2018. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Govern de les Illes Balears. "Contracte per a l'elaboració d'un dictamen sobre l'adequació als ordenaments jurídics espanyol i europeu de l'esborrany d'avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears." IP: Antoni Pigrau Solé.
 • 2018. Aparcaments Municipals de Tarragona SA. "Anàlisis jurídica sobre el gestor de càrrega elèctrica i altres qüestions". Ref. FURV T18128S. IP: Josep Ramon Fuentes Gasó.
 • 2018. Aparcaments Municipals de Tarragona SA. "Redacció dels plecs de condicions i altres actuacions relatives a les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics". Ref. FURV T18095S. IP: Josep Ramon Fuentes Gasó.
 • 2017. Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, Generalitat de Catalunya. "Servei d'assessorament i suport jurídic. Estratègia catalana d'empreses i drets humans". IP: Antoni Pigrau Solé.
 • 2016. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya. "Elaboració d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d'implementació i seguiment". IP: Antoni Pigrau Solé.
 • 2010-2011. Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes. "Anàlisi tècnica del paper dels municipis en la producció, gestió i prestació de serveis energètics. IP: Antoni Pigrau Solé.