Universitat Rovira i Virgili

Lunes 28 de junio a las 18:00h, El pla de conca de l’Ebre i les seves repercussions a Catalunya. Palau de fires i congressos

El pla de conca de l’Ebre i
les seves repercussions a
Catalunya, el Delta (perspectives
de futur, cabals i qualitats),
sostenibilitat i viabilitat econòmica
i social dels regadius
projectats a la conca de l’Ebre,
transvasaments, perspectives
i projectes de nous transvasaments.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir