Universitat Rovira i Virgili

Passanties

El CEDAT disposa d'un programa de passanties limitat i especialment dirigit a persones que es trobin cursant o hagin acabat estudis universitaris vinculats a la protecció del medi ambient, amb preferència per als especialistes en dret ambiental.

La finalitat d'aquesta passantia és adquirir una experiència professional que correspongui als seus estudis i els complementi. La passantia ofereix la oportunitat de treballar en un entorn d'investigació interdisciplinària, aprofundint en els diferents sectors ambientals d'actualitat.

El CEDAT ofereix a les persones que han cursat diversos tipus d'estudis universitaris, així com als investigadors i funcionaris nacionals en exercici, la possibilitat d'efectuar a la seu del CEDAT passanties d'un a quatre mesos de durada. D'acord amb la seva formació, la passantia es relacionarà sigui amb l'activitat estratègica del CEDAT, sigui amb funcions investigadores, administratives o tècniques.

Les passanties en el CEDAT no són remunerades. 

Objectiu de la passantia

  • Primordialment, oferir als passants una oportunitat de guanyar experiència laboral relacionada amb els seus estudis acadèmics i facilitar l'accés a futures oportunitats de treball en àrees vinculades amb el medi ambient.

Funcions a exercir

  • Prestar assistència en la investigació, preparació i redacció d'estudis jurídics i altres estudis relatius al medi ambient i la sostenibilitat.

  • Prestar assistència en tasques de caràcter administratiu, de comunicació i de difusió de les activitats del CEDAT.

Requisits i procediment