Universitat Rovira i Virgili

Premi Josep Miquel Prats Canut

|Alt imatge central|

2023 - IX edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2023

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la IX edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2023.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2022-2023, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

En aquesta novena edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

2022 - VIII edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2022

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la VIII edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2022.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2021-2022, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

En aquesta vuitena edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Resolució de la VIII edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2022

Divendres, 28 d'abril de 2023

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la VIII edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2022, el jurat, el 24 d'abril de 2023, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut:

En la modalitat 1, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada per la Dra. Estrella del Valle Calzada, amb el títol "Acaparamiento de tierras y derechos humanos: un anàlisis critico desde el continente africano", dirigida per el Dr. José Elías Esteve Moltó i defensada a la a la Universitat de València.

En la modalitat 2, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada pel Dra. Lorena Martínez Hernández, amb el títol "Derecho internacional de la inversión extranjera y desarrollo sostenible" dirigida pel Dr. Antoni Pigrau Solé i defensada a la Universitat Rovira i Virgili.

2021 - VII edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2021

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la VII edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2021.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

A aquesta setena edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Resolució de la VII edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2021

Dimecres , 27 d'abril de 2022

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la VII edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2021, el jurat, el 22 d'abril de 2022, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut:

En la modalitat 1, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada per la Dra. Laura Presicce , amb el títol "Los entes locales en la acción climàtica global: responsabilidades,retos y perspectivas jurídicas", dirigida per la Dra. Lucía Casado Casado i defensada a la Universitat Rovira i Virgili

En la modalitat 2, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada pel Dr. Gastón Médici Colombo, amb el títol "You cannot be serious! Crisis Climática, autorización de proyectos carbono-intensivos y su control judicial", codirigida pel Dr. Jordi Jaria Manzano i per la Dra. Susana Borràs Pentinat, defensada a la Universitat Rovira i Virgili.

2020 - VI edició

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la VI edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2020.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2019-2020, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

A aquesta sexta edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Resolució de la VI edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2020

Divendres, 26 de març de 2021

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la VI edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2020, el jurat, el 23 de març de 2021, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut:

En la modalitat 1, a la tesi presentada pel Dr. Pau de Vilchez Moragues, amb el títol "Domestic climate litigation: an empirical approach to the international obligation of states to tackle climate change", dirigida per la Dra. María Rosario Huesa Vinaixa, i defensada a la Universitat de les Illes Balears

En la modalitat 2, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada pel Dr. Jorge Galán Sosa titulada "La regulación del autoconsumo de energia eléctrica: propuestas de mejora a partir de un estudio comparado",sota la direcció de la. Dra. Marta Villar Ezcurrai ,defensada a la Universidad CEU San Pablo.

2019 - V edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2019

Dijous, 17 d'octubre de 2019

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2019.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

A aquesta quinta edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Enllaços relacionats

Resolució de la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2019

​Divendres, 27 de març de 2020

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2019, el jurat, el 13 de març de 2020, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut:

En la modalitat 1, a la tesi presentada per el Dr. Eduardo Salazar Ortuño, amb el títol "El acceso a la justicia ambiental a partir del convenio de Aarhus. Propuestas para un acceso efectivo a la justicia en conflictos ambientales", dirigida pels Drs. Santiago Álvarez Carreño i Germán Valencia Martín, i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Murcia.

En la modalitat 2, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada per la Dra. Carlota Faccioli, titulada "Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart City). La protección de la calidad del aire como motor para el desarrollo urbano sostenible", sota la direcció del Dr. Santiago Castellá Surribas i defensada a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

2018 - IV edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2018

Dilluns, 22 d'octubre de 2018

Oberta la convocatòria del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor Tesi Doctoral en Dret Ambiental (IV edició)

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, convoquen la IV edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2018.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els/les autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, autonòmic i/o local.

A aquesta quarta edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Resolució de la IV edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2018

Divendres, 15 de març de 2019

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la IV edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2018, el jurat, reunit el 14 de març de 2019, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada per la Dra. Irene Ruiz Olmo, amb el títol "El régimen retributivo de la electricidad fotovoltaica", dirigida pels Drs. Roberto Rafael Galán Vioque i Francisco Delgado Piqueras, i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Sevilla. I, en la modalitat 2, ha decidit deixar el Premi desert.

2017 - III edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2017

Dimecres, 20 de desembre de 2017

La Diputació de Barcelona, juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), convoquen la III edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental de Catalunya 2017.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar els autor/es que presentin les millors tesis doctorals defensades a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2016-2017, per la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del dret ambiental local, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, i/o autonòmic, que incloguin referències específiques al dret ambiental de Catalunya.

A aquesta tercera edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Resolució de la III edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2017

Divendres, 20 d'abril de 2018

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la III edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2017, el jurat, reunit el 13 d'abril de 2018, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada pel Dr. José Miguel Beltrán Castellanos, amb el títol "Instrumentos para la efectividad del régimen de la responsabilidad medioambiental, con especial referencia a las garantías financieras", dirigida pel Dr. Germán Valencia Martín i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Alicante.

I, en la modalitat 2, a la tesi presentada pel Dr. Antoni Gifreu Font, amb el títol "La implantació de l'energia eòlica terrestre a Catalunya", dirigida pels Drs. Josep Ramon Fuentes Gasó i Aitana de la Varga Pastor i defensada a la Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili.

2016 - II edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2016

Dimecres, 26 d'octubre de 2016

Oberta la convocatòria del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor Tesi Doctoral en Dret Ambiental (II edició)

La Diputació de Barcelona, juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), convoquen la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2016.

La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar a l'autor/a que presenti la millor Tesi Doctoral defensada a qualsevol Universitat espanyola durant el curs acadèmic 2015-2016, per a la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del Dret Ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol, català i/o local.

Com a novetat, a aquesta segona edició, el Premi compta amb dues modalitats: la modalitat 1, per a les tesis doctorals ja publicades o acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds; i la modalitat 2, per a les tesis doctorals no publicades ni acceptades per a la seva publicació en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds i que no es comprometi la seva publicació amb cap editorial abans d'adoptar-se la decisió sobre l'atorgament del Premi.

Elements relacionats

Resolució de la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2016

Dimarts, 7 de març de 2017

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la II edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2016, el jurat, reunit el 24 de febrer de 2017, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut, en la modalitat 1, a la tesi presentada per la Dra. Beatriz Irene Felipe Pérez, amb el títol "Las migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho internacional", dirigida per la Dra. Susana Borràs Pentinat i defensada a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

I, en la modalitat 2, a la tesi presentada pel Dr. José Miguel García Asensio, amb el títol "Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en España", dirigida pel Dr. Fernando López Ramón i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Zaragoza.

2015 - I edició

Premi Josep Miquel Prats Canut 2015

Oberta la convocatòria del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental

La Diputació de Barcelona, juntament amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), convoquen la I edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2015. La finalitat de la present convocatòria és distingir i premiar a l'autor/a que presenti la millor Tesi Doctoral, per a la seva contribució a la generació de coneixement en la disciplina del Dret Ambiental, des de la perspectiva d'anàlisi de l'ordenament jurídic internacional, europeu, espanyol i/o català.

Resolució de la I edició de el Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2015

Després d'avaluar les diferents tesis doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la I edició el Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2015, el jurat, reunit el dia 15 de gener de 2016, va designar com a guanyadora d'aquest Premi la tesi presentada per Ángela María Amaya Arias, amb el títol "el principi de no regressió en el dret ambiental", dirigida pel Dr. Antonio Embid Irujo i defensada a la Facultat de dret de la Universitat de Saragossa; i de l'accèssit la tesi presentada per Fernando Vicente Dávila, amb el títol "Avaluació d'Impacte Ambiental Transfronterera entre Espanya i Portugal", dirigida pels Drs Gonzalo Méndez Martínez i Teresa Fidélis da Silva i defensada a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Vigo.