Universitat Rovira i Virgili

Estades de recerca

El CEDAT ofereix la possibilitat de realitzar estades d'investigació a investigadors i investigadores procedents de qualsevol país del món i l'interès del qual sigui l'estudi de qualsevol qüestió relativa a la protecció del medi ambient.

Aquestes estades estan especialment indicades per a estudiants predoctorals, posdoctorals i investigadors en centres, instituts i projectes relatius a la protecció del medi ambient. Durant la seva estada podran beneficiar-se de la nostra biblioteca especialitzada en dret ambiental i entrar en contacte amb els especialistes i investigadors del CEDAT.

El CEDAT recolzarà als investigadors proporcionant-los un lloc de treball apropiat i totes les facilitats per a l'ús de les instal·lacions acadèmiques de la institució (biblioteca especialitzada i accés a Internet). A més podrà considerar els treballs que es derivin de l'estada per a la seva possible publicació en la Revista Catalana de Dret Ambiental. Les despeses derivades de l'estada van a càrrec de la persona sol·licitant.

Requisits i procediment

Les persones candidates han d'enviar el model de sol.licitud I-Global Visitor, una foto i un CV recent, almenys amb tres mesos d'antelació a la data desitjada d'inici de l'estada. En el formulari s'ha d'indicar clarament quan i durant quant temps es pretén realitzar aquesta estada i quin és l'objecte principal de la investigació que es desitja realitzar. S'enviarà tota aquesta documentació en línia a l'adreça: sddpub@urv.cat