Universitat Rovira i Virgili

Formació

logotip MUDA

logotip RCDA

logotip CJA

Màster universitari en Dret Ambiental

Proporciona coneixements de caràcter fonamental i específic en dret del medi ambient, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.


Estudis oficials de doctorat

DRETMEDI (territori, ciutadania i sostenibilitat. Dret ambiental, immigració i govern local)

Dret Ambiental i Sostenibilitat

El Màster Universitari en Dret Ambiental permet accedir als estudis oficials de doctorat, d'acord amb les previsions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Els cursos del Màster constitueixen la primera etapa d'aprofundiment en els estudis de dret ambiental, que mitjançant l'itinerari de recerca, permet l'admissió als estudis de doctorat, que constitueixen el tercer cicle dels estudis universitaris d'acord amb el perfil d'una universitat investigadora en el marc de l'Europa del coneixement.

El doctorat esdevé l'etapa final de formació avançada, que permet per una part, consolidar els coneixements de dret ambiental i per l'altra, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a incorporar-se en l'àmbit docent i/o professional.

La finalitat és la formació avançada de l'estudiant/a en les tècniques de recerca i així formar a investigadors d'alt nivell i altament competitius i podent incorporar cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació investigadora i incloure l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d'investigació.

La superació d'aquest cicle dóna dret a obtenir el títol de doctor/a, que representa el nivell més elevat en la educació superior, acredita el més alt rang acadèmic i faculta per a la docència i la investigació, d'acord amb la legislació vigent.