Universitat Rovira i Virgili

Clínica Jurídica Ambiental > Presentació

|Alt imatge central|

  • La Clínica Jurídica Ambiental de la URV és una experiència de formació jurídica clínica i d'aprenentatge servei en l'àmbit del Dret ambiental.

Es va iniciar el curs acadèmic 2005-2006 i s'integra al Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Universitat Rovira i Virgili. Des del punt de vista acadèmic, és una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Des del curs 2015-2016, l'activitat de la Clínica Jurídica Ambiental es desenvolupa íntegrament en modalitat virtual.

Preguntes freqüents

Què és una clínica jurídica?

La formació jurídica clínica és un moviment que implica professorat i estudiantat de Dret de tot el món en la promoció de la justícia social i la formació de professionals socialment responsables. Existeixen diverses modalitats de clíniques jurídiques en funció del context universitari i la regulació de la professió jurídica de cada país.

En el nostre cas, la clínica jurídica combina els objectius formatius amb els socials treballant gratuïtament, sota la supervisió d'un equip de professores i professors, en la redacció de dictàmens i informes jurídics per a entitats, grups o institucions sense ànim de lucre (els qui anomenem "clients" o destinataris del servei).

Quins són els beneficis d'una clínica jurídica?

Una clínica jurídica, com totes les iniciatives d'aprenentatge servei, és una estratègia de formació integral dels estudiants i, com a tal, té beneficis tant per als estudiants, com per al professorat, les entitats i la mateixa universitat.

La formació integral és aquella orientada a la formació dels estudiants com a professionals socialment responsables, és a dir, aquells que amb el seu nivell cultural, els seus coneixements i el seu esperit crític i humanista, siguin la base d'una societat més justa, solidària i, en última instància, sostenible. És una estratègia de responsabilitat social universitària.

A més del benefici directe que n'obtenen les entitats, per a estudiants i professorat la clínica representa una oportunitat única de contextualització del procés d'aprenentatge en un entorn pràctic i real. Una clínica permet intensificar, a més, la vinculació entre la recerca i l'aprenentatge.

Per a qui treballa la Clínica Jurídica Ambiental de la URV?

És important remarcar que la Clínica Jurídica Ambiental de la URV no treballa per a particulars, sinó per a entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre. La Clínica també pot col·laborar ocasionalment amb advocats i advocades ambientalistes, en casos pro bono amb potencial formatiu. Els casos pro bono són aquells que ofereixen professionals gratuïtament a col·lectius que es troben en situacions de vulnerabilitat i es vincula a la responsabilitat social de la professió de l'advocacia.