Universitat Rovira i Virgili

Clínica Jurídica Ambiental > Equip

  • La Clínica Jurídica Ambiental de la URV, dirigida per la Dra. Maria Marquès-Banqué, disposa d'un equip format per tutors i tutores de diferents branques del Dret públic. Concretament, de les àrees de dret administratiu, dret constitucional, filosofia del dret, dret internacional públic i relacions internacionals i dret penal. Es tracta de professorat i personal investigador especialitzat en Dret ambiental, majoritàriament membres del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).
  • Directora
  • Tutores i tutors des del curs acadèmic 2015-2016