Universitat Rovira i Virgili

Clínica Jurídica Ambiental > Casos

logotip clinica

|Alt imatge central|

CURS ACADÈMIC 2023-2024

Els casos del curs acadèmic 2023-2024 es faran públics durant el mes de juliol de 2024, un cop finalitzat el curs

CURS ACADÈMIC 2022-2023

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC)

Informe preliminar a l'associació pagesa de la vall del riu Cimitarra sobre la protecció ambiental en els municipis del sector sud de la regió muntanyenca de sant lucas, en els departaments d'Antioquia i Bolívar (Colòmbia), en el context del pla de desenvolupament sostenible

Associació TarracoGats

Colònies felines i biodiversitat

Zero Waste Europe

Requisits higiènics i de seguretat aplicables als envasos reutilitzables i a la recàrrega d'envasos a la Unió Europea. Estudi comparat amb la regulació a Espanya, França i Alemanya 

SOS Costa i Camp de Tarragona

L'anella verda de Tarragona: estudi de les figures jurídiques per a la seva protecció

CURS ACADÈMIC 2021-2022

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Good Karma Projects

Contaminació de la costa de Tarragona per pellets de plàstic

Fundación Montescola

Mina San Finx

Asociación de vecinos PROU PUDORS COLL CARDÚS

La contaminació odorífera a Vacarisses

CURS ACADÈMIC 2020-2021

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

El tráfico ilegal de tortugas gigantes terrestres en Galápagos

Studio Chile
En col·laboració amb la Universidad de Chile

Propuesta de actualización normativa sobre normas de emisiones para vehículos de carga en chile, un análisis comparado

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)

Asesoramiento jurídico a una ONG en la elaboración de una iniciativa legislativa popular sobre justicia intergeneracional

Ecologistes en Acció de Catalunya

Contaminación de aguas costeras por vertidos de aguas residuales urbanas - sistemas de saneamiento Besòs y de Gavà-Viladecans

Associació Centre Excursionista La Madrilla

La problemática ambiental del río Serpis

Ecologistes en Acció de Catalunya

Estudio sobre el impacto del Pla de Ponent

CURS ACADÈMIC 2019-2020

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático /Dirección General Calidad Ambiental y Cambio Climático /Principado de Asturias

El uso de los residuos de construcción y demolición en la restauración de espacios mineros

WWF España

La gestión de los residuos procedentes del dragado de los puertos en España y su sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental

Ecologistas en Acción y Greenpeace

Análisis sobre el planteamiento de posibles cuestiones prejudiciales en relación al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)

Derecho a la no caza

Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)

Estudio sobre la responsabilidad penal de las compañías eléctricas por electrocución de aves

Plataforma Salvem la Platja Llarga

Observaciones y propuestas para una mayor protección de la Anilla Verde-Azul y la Platja Llarga de Tarragona

Movimiento Ríos Vivos de Colombia

En col.laboració amb la Universidad de Chile

Estándares normativos internacionales ambientales vinculados al proyecto hidroeléctrico Ituango

CURS ACADÈMIC 2018-2019

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

ContraMINAcción, rede contra a minaría destrutiva na Galiza

Galícia, Espanya

Es demana a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la necessitat de sotmetre a avaluació ambiental i participació pública la reobertura d'explotacions mineres sense activitat extractiva durant períodes de més de 15 anys, com és el cas de les mines de San Finx i Santa Corda, segons el marc legal aplicable a Galícia

Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat - Parcs del Garraf, Olèrdola, Foix i Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Província de Barcelona, Catalunya

Entre els Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, es troba el Parc del Garraf. Dins de l'àrea protegida d'aquest parc s'inclouen les costes del Garraf. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la situació normativa d'aquesta zona costanera on coexisteixen diferents figures jurídiques de protecció de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per a saber i delimitar quins poden ser els àmbits d'actuació i de gestió que la Diputació de Barcelona pot realitzar en aquestes àrees costaneres i marines

Greenpeace - Espanya

Espanya

Espanya encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic en el qual es resolguin les següents qüestions: 1) Identificar i analitzar el marc normatiu internacional per a poder fer front al problema de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR); 2) Identificar les institucions internacionals/regionals competents en la matèria i a les quals es podria acudir per a denunciar aquestes activitats il·lícites; 3) Identificar les mesures/mecanismes per a fer front a les activitats dels vaixells "pirates" i protegir la pesca artesanal/sostenible; 4) Com protegir les espècies, especialment vulnerables i en perill d'extinció enfront d'aquestes activitats il·lícites; i 5) Com protegir a les poblacions vulnerables de la pesca industrial sense control en molts països, com els africans.

Greenpeace - Espanya

Espanya

Espanya encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic en el qual es resolguin les següents qüestions:1) Identificar i analitzar el marc normatiu internacional per a poder fer front al problema del tràfic il·legal de fusta; 2) Identificar les institucions internacionals/regionals competents en la matèria i a les quals es podria acudir per a denunciar aquestes activitats il·lícites; i 3) Identificar les mesures/mecanismes jurídics per a fer front al tràfic il·legal de fusta al Brasil i a Espanya, amb especial referència al Dret penal.

CURS ACADÈMIC 2017-2018

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

GETE - Ecologistes en Acció de Catalunya

Província de Tarragona, Catalunya

La normativa europea de residus penalitza cada vegada més la fracció rebuig per promoure les tres R (reduir, reciclar i reutilitzar). En aquest marc la fracció rebuig hauria de quedar en la seva mínima expressió la qual cosa fa innecessàries instal·lacions com les de l'abocador de Tivissa, que estaven pensades per donar un servei de gran abast. La normativa també preveu que el servei d'un abocador d'aquest tipus ha de ser solament per un determinat espai territorial. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre l'abocador de Tivissa, per tal d'establir si està complint aquesta funció o bé està rebent residus d'un abast territorial que no li correspon per llei.

Plataforma Aire Limpio Norte

Madrid, Espanya

Realització d'un informe jurídic sobre l'abast dels incompliments de la normativa europea i altres en les instal·lacions actuals de tractament de residus en el municipi de Colmenar Viejo. L'informe avalua també l'adequació de l'Estratègia de Residus 2017-2024 de Madrid a la normativa vigent i als procediments previstos en la llei.

Ajuntament de Viladecavalls

Província de Barcelona

Continuació de l'informe començat el curs acadèmic 2016-2017.

Fundación "OMAERE"

Província de Pastaza, Ecuador

El problema sobre el tractament de les aigües residuals domèstiques que desemboquen en els rius limítrofs a la ciutat de Puyo, Província de Pastaza, és una de les principals formes de contaminació de l'aigua. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la situació legal relacionada amb els sistemes de prevenció i control ambiental existents, que tingui en compte la normativa estatal i municipal sectorial, així com els principis constitucionals ambientals, per tal d'oferir estratègies jurídiques que beneficiïn tant els interessos socials com els de l'entitat. Aquest cas es desenvolupa en col.laboració amb la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito.

CURS ACADÈMIC 2016-2017

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

GETE - Ecologistes en Acció de Catalunya

Província de Tarragona, Catalunya

S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe jurídic sobre la problemàtica ambiental plantejada a la desembocadura del riu Gaià i el pantà del Catllar. Des de la construcció d'una presa l'any 1975 per abastir d'aigua una empresa, el tram final del riu va deixar de desembocar al Mediterrani produint greus problemes ambientals. Fruit d'aquest malestar han estat diverses les associacions que han denunciat la necessitat de deixar córrer el cabal a través de l'envasament o eliminar la presa.

SEO/Birdlife

Província de Tarragona, Catalunya

La "Campanya pels sediments del Riu Ebre", impulsada per SEO/Birdlife, així com la Plataforma en Defensa de l'Ebre i Ecologistes en Acció, demana l'aprovació d'un Pla Integral de Gestió dels Sediments en la Conca del Riu Ebre. La intenció és la d'afrontar la falta d'aportació de sediments fluvials que queden retinguts en els grans embassaments del tram mitjà i baix de la conca, contribuint a la regressió de la línia costanera el Delta del riu Ebre i a la impossibilitat de contrarestar el fenomen de subsidència d'aquesta zona. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental una anàlisi del règim jurídic aplicable, tant des de l'òptica de la Unió Europea, com del dret intern, per realitzar posteriorment una valoració des de la perspectiva del Dret penal, amb intenció de trobar vies jurídiques d'actuació davant el problema ambiental plantejat, i fins i tot possibles responsabilitats associades.

Plataforma FlixNet

Província de Tarragona, Catalunya

Són moltes les organitzacions que demanden solucions efectives per resoldre el problema de la contaminació de Flix sense saber, en moltes ocasions, quins són les vies jurídiques obertes i les ja definitivament tancades. La Plataforma FlixNet encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental un informe a manera de "mapa jurídic" de la situació, en el qual s'analitzi: 1) les accions dutes a terme; 2) els arguments jurídics esgrimits; 3) les vies jurídiques obertes i 4) els arguments jurídics susceptibles de ser utilitzats.

Ajuntament de Viladecavalls

Província de Barcelona, Catalunya

Informe jurídic sobre l'adequació de les actuacions de l'Ajuntament de Viladecavalls davant les queixes veïnals per males olors en un barri emplaçat a pocs metres d'un Polígon Industrial. Així mateix, a uns 4.5 km del barri s'emplaça, en el terme municipal veí de Vacarisses, el dipòsit controlat de residus de Collcardús i la planta comarcal de tractament de residus (fracció resta) CTR-Vallés, així com es troba molt proper a vies amb important trànsit de vehicles. S'encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental l'anàlisi de la normativa existent i de les competències legals del municipi, així com propostes d'altres actuacions administratives que eventualment puguin ser executades. Així mateix, es demana una valoració de la proporcionalitat, ajustament a Dret i viabilitat de les reclamacions efectuades per la plataforma veïnal.

Frente de Protección de Bahías y Playas del Sur

Perú

L'organització "Frente de Protección de Bahías y Playas del Sur" (Perú) sol·licita l'elaboració d'un informe jurídic que analitzi tècnica i legalment si l'aprovació de l'instrument de gestió ambiental del projecte PROVISUR contempla totes les mesures de gestió ambiental necessàries per haver atorgat la viabilitat ambiental al projecte. PROVISUR és un projecte de sanejament que té com a objectiu proveir d'aigua potable i clavegueram, de manera contínua, a les poblacions de Punta Bella, Punta Negra, Sant Bartolo i Santa María, situant-se sobre la franja costanera d'aquests districtes del Perú. L'informe és el resultat del treball conjunt de les Clíniques Jurídiques Ambientals de la Universitat Rovira i Virgili i la Pontificia Universidad Católica del Perú

CURS ACADÈMIC 2015-2016

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Ajuntament de Figaró-Montmany

Província de Barcelona

L'Ajuntament de Figaró-Montmany encarrega a la Clínica Jurídica Ambiental una anàlisi de les possibilitats legals de construir edificacions dedicades a l'habitatge i a l'agricultura ecològica en el nucli de Vallcàrquera. En particular, es sol·licita un informe que analitzi: 1) la rellevància jurídica dels antecedents històrics de configuració dels nuclis urbans de Figaró-Montmany i de l'activitat agrícola; 2) la justificació ambiental de l'interès de la promoció de l'agricultura ecològica, la ramaderia extensiva, l'explotació forestal sostenible, i de l'ocupació humana a la zona; 3) l'evolució del marc legal urbanístic i ambiental de la zona, derivat de la seva pertinença al Parc Natural del Montseny, i situació actual; i 4) la viabilitat de la realització d'edificacions dedicades a l'habitatge i a l'agricultura ecològica o a activitats sanitàries o altres d'interès social, en la zona. En cas de resposta negativa, es demana la identificació dels obstacles existents i, en cas de resposta positiva, la determinació de la tramitació administrativa que caldria seguir.

CURS ACADÈMIC 2014-2015

Sense activitat per canvi de pla d'estudis

CURS ACADÈMIC 2013-2014

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ

ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Plataforma El Cabezo Libre de Petróleo

Alacant, Espanya

Estudi jurídic de la problemàtica sobre l'emplaçament d'un magatzem d'hidrocarburs a El Cabezo de Sal (Alacant)

Unió de Pagesos de Catalunya- Reus

Província de Tarragona, Catalunya

Informe jurídic sobe el projecte de línia de molt alta tensió (MAT) Escatrón-Secuita, en el seu pas pel Priorat

Unió de Pagesos de Catalunya-Reus sol·licita orientació jurídica per paralitzar el Projecte de Línia de Molt Alta Tensió que Red Eléctrica de España pretenia instal·lar al territori. Aquest projecte, el traçat del qual s'inicia a Saragossa (Escatrón) i finalitza a Tarragona (La Secuita), afectant a un total de 26 municipis, venia justificat per la necessitat de reforçar de manera estructural la xarxa de transport d'energia elèctrica, possibilitant al mateix temps la capacitat d'evacuació de generació d'energia renovable. Unió de Pagesos de Catalunya, va sol·licitar un informe en el qual es recollissin les bases per poder formular al·legacions i proposar alternatives a la Línia de Molt Alta Tensió, centrant l'interès concretament en la comarca del Priorat. Durant la realització de l'informe, al gener de 2014, es fa públic l'arxiu del projecte, per la qual cosa l'informe es reorienta a l'anàlisi de les futures al·legacions que podrien presentar-se davant un eventual reinici del projecte, prenent en consideració totes les fases del mateix, així com els canvis normatius que li serien aplicables.

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

Catalunya

Informe sobre les formes jurídiques aplicables a la custòdia del territori (II).

(veure curs 2012-2013)

CURS ACADÈMIC 2012-2013

CLIENT/ ÀREA D'ACTUACIÓ ASSISTÈNCIA REALITZADA PER LA CLÍNICA

Plataforma en Defensa del Ebro (PDE)

Província de Tarragona, Catalunya

El cas del Pla Hidrològic de l'Ebre va ser un encàrrec realitzat per un grup de ciutadans organitzats en la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que va encarregar als estudiants de la Clínica Jurídica Ambiental l'elaboració d'un dictamen jurídic amb la finalitat de poder articular l'estratègia jurídica i els arguments que permetessin l'elaboració i presentació d'una queixa a la Comissió Europea, una vegada aprovat definitivament el Pla Hidrològic de l'Ebre. La queixa pretenia denunciar davant la Comissió Europea l'incompliment del Dret de la Unió Europea per part d'Espanya en la fixació del cabal ecològic de l'últim tram del riu Ebre inclòs en el Pla Hidrològic de l'Ebre. En aquest sentit, la queixa tenia per objecte instar a la Comissió Europea a garantir la correcta aplicació de la Directiva marc de l'Aigua, la Directiva d'Hàbitats i la Directiva d'Aus en honor d'assegurar la veritable protecció de les qualitats ecològiques del Delta de l'Ebre a la respectiva planificació hidrològica del ric Ebre.

SEO/BirdLife

Espanya

La Clínica Jurídica Ambiental rep una proposta de col·laboració per part de SEO/Birdlife en el context del projecte Life+VENENO. Aquest projecte té com a objectiu la reducció significativa de l'ús il·legal de verí a Espanya, atès que aquesta és una de les principals causes de mortalitat per algunes de les espècies més amenaçades d'Europa. La Clínica elabora un informe sobre l'article 336 del Codi Penal (caça i pesca no selectiva), en el qual es recullen i classifiquen les sentències dictades fins al moment i s'analitza des del punt de vista doctrinal aquest delicte, fent especial èmfasi en el verí com a forma comissiva, per tal d'oferir estratègies jurídiques idònies a la defensa dels interessos de l'entitat.

Xarxa de Custòdia del Territori

Catalunya

Informe sobre les formes jurídiques aplicables a la custòdia del territori (I)

L'objectiu de l'informe era la valoració de les formes d'acord per a la custòdia del territori que estava emprant la XCT, i prioritzar les formes jurídiques més interessants des del punt de vista del seu encaix amb els objectius de la custòdia del territori. Així mateix es demanava una proposta de canvis normatius per millorar l'adaptació dels contractes típics actuals a la custòdia del territori i, si era possible, una proposta de noves formes de regulació contractual pròpies de la custòdia del territori. Els estudiants varen analitzar un per un els diferents tipus de contractes emprats per la XCT en la seva relació amb els propietaris i titulars de drets sobre finques vinculades a la XCT; la fiscalitat aplicable en cada cas, i les propostes normatives de millora per generar estímuls en els titulars dominicals envers la conservació ambiental, així com les figures del trust, la fidúcia i el fideïcomís. El treball va culminar amb unes conclusions que posaven en evidència la necessitat de regular un contracte típic de custòdia del territori i avançaven algunes propostes tant per si es volia incloure el contracte com un contracte típic més en el futur Llibre relatiu als contractes del Codi Civil de Catalunya, com si es volia regular com un dret real.