Universitat Rovira i Virgili

Endrius Cocciolo

  • Biografia

Doctor Europeu en Relacions Internacionals i Integració Europea (Universitat Autònoma de Barcelona UAB, 2006) Distinció cum laude i Premi Extraordinari de Doctorat; Màster en Relacions Internacionals i Integració Europea, (UAB, 2003); Llicenciat en Dret, (Università degli Studi del Salento, 2001). Professor Agregat a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira I Virgili (URV). Docent en grau i postgrau de les assignatures de Dret Administratiu, Dret de l'Energia, Dret Comparat, Dret de la Competència i Integritat Pública (2010-present); Coordinador del Màster Universitari d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, URV (2010-present); Investigador i membre del Consell de Direcció del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), URV (2010-present); Visiting Scholar a la Fordham Law School - Corporate Law Center (Febrer-Juliol 2013); Visiting Scholar a la UC Berkeley (juny-juliol 2010); Professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona (2003-2010). Membre del Comitè de Recerca de l'International Union for Conservation of Nature - Academy of Environmental Law (IUCN-AEL 2017-present).

Recerca URV: https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-I25084.php