Universitat Rovira i Virgili

Josep Maria Sabaté Vidal

  • Biografia

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1996), Màster en Gestió i Dret Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998) i Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008).

Ha estat lletrat de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de Reus (1998-2003), lletrat i cap dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Valls (2003-2009); Oficial major (2009-2010) i Vicesecretari de l'Ajuntament de Reus (2010-2012). Director dels Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona (2012-2014). De nou Vicesecretari de l'Ajuntament de Reus entre 2015 i 2022 i actualment Vicesecretari de la Diputació de Tarragona.

Com a experiència docent, cal destacar que és professor associat de Dret Administratiu a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) des de l'any 2002. Com a tal, a més de la seva docència habitual en els Màster de Dret Ambiental i el Màster d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic ha vingut col·laborant també amb diversos postgraus o altres activitats formatives que la URV organitza de manera conjunta amb l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb la Diputació de Tarragona i la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha col·laborat esporàdicament en activitats formatives d'altres entitats com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universidad de La Llaguna (Tenerife), el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida o la Diputació de Girona.

Autor de diverses publicacions entre llibres, articles en revistes i col·laboracions en obres col·lectives.

Recerca URV: https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-I7619.php