Universitat Rovira i Virgili

Juan Ramon Fallada García-Valle

  • Biografia

Llicenciat en Filosofia i en Dret, ambdues per la Universitat Autònoma de Barcelona, y Doctor en Dret per la Universitat Rovira i Virgili amb la tesi Las políticas del racismo. Eficiencia y discriminación racial. Actualment, és professor Lector, adscrit a l'àrea de Filosofia del Dret del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. Els seus àmbits d'activitat investigadora y de publicació són l'estat de dret, la tecnocràcia, la discriminació racial y ètnica, y la governança mediambiental.

Recerca URV: https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-I19099.php