Universitat Rovira i Virgili

Contractació d'una consultoria d'investigació sobre canvi climàtic a Orellana (Equador).

Des Enginyeria Sense Fronteres, en coordinació amb el GADPO i en el marc del projecte de cooperació internacional que executem conjuntament, vam llançar els Termes de Referència i obrim el procés per a la contractació d'una consultoria d'investigació sobre canvi climàtic a Orellana (Equador).

El projecte planteja com un dels seus objectius que la població i les institucions locals de la província d'Orellana disposin d'eines per a la mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic. Per a això, cal estudiar els efectes del canvi climàtic i la percepció que la societat civil té dels mateixos. D'aquesta manera, el GADPO i la societat civil podran disposar de fonaments que els facultin per al disseny de polítiques públiques emmarcades en la mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic a la província d'Orellana.

Pot consultar els TdR per a la consultoria aquí. Les persones interessades poden enviar la seva candidatura abans del 18 de març de 2018 acompanyada de carta de presentació, currículum vitae (full de vida), proposta metodològica i altra documentació que es consideri rellevant a l'adreça de correu electrònic indicada en els TdR

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar