Universitat Rovira i Virgili

El CEDAT assessora el Govern de les Illes Balears en l’elaboració de la futura llei de canvi climàtic i transició energètica

Activitats organitzades pel CEDAT  - 

Els investigadors del CEDAT Antoni Pigrau i Endrius Cocciolo han mantingut una reunió de treball amb el Conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern balear, Marc Pons i Pons, el Director General d'Energia i Canvi Climàtic, Sr. Joan Groizard Payeras i el cap del Departament de Coordinació Jurídica i Afers Consultius, de la Conselleria de Presidència, Sr. Lluís Segura Ginard, en el marc de les tasques d'assessorament jurídic que un equip del CEDAT està duent a terme des de fa uns mesos en relació amb la redacció de la futura llei de canvi climàtic i transició energètica. S'espera que el Govern Balear aprovi el projecte de llei abans d'acabar el mes de juliol i el traslladi al Parlament autonòmic per a la seva tramitació.

El govern de les Illes Balears ha decidit impulsar una llei de transició energètica i canvi climàtic, en línia amb la normativa internacional i europea, el consens de la comunitat científica, i a la vista dels impactes en el sistema ecològic i en la salut humana provocats pel canvi climàtic, impactes que es tornen especialment significatius a la llum de les característiques singulars del territori insular.

L'Avantprojecte de Llei de Transició Energètica i Canvi Climàtic representa una norma pionera no només l'estat espanyol sinó també a nivell europeu, ja que els objectius que estableix en matèria de reducció d'emissions de CO2, d'eficiència energètica i de penetració de les energies renovables són més ambiciós que els que recullen les normatives de països com el Regne Unit, França, Finlàndia i Suècia.

S'introdueix per primera vegada una regulació de la transició justa basada en els principis de la justícia ambiental, climàtica i energètica. La nova norma preveu una regulació nova en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic, estableix mesures en matèria d'empremta, inventari i balanç de carboni, a més d'establir límits a l'entrada i circulació de vehicles contaminants, foment de l'autoconsum, tancament de centrals tèrmiques contaminants i democratització de l'energia mitjançant la participació de les comunitats locals.

La futura llei de Transició Energètica i Canvi Climàtic de les Illes Balears ha estat ja assenyalada per la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea com el model a seguir per a la descarbonització de les 2.700 illes de la Unió Europea.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar