Universitat Rovira i Virgili

El Parlament de les Illes Balears aprova la Llei de canvi climàtic i transició energètica que comptava amb l'assessorament d'un equip d’investigadors i investigadores del CEDAT

Un equip de professors del Departament de Dret Públic i investigadors del CEDAT havia assessorat durant mesos el Govern de les Illes Balears en el procés de redacció de l'Avantprojecte de Llei que ha sigut finalment aprovat aquest dimarts 12 de febrer pel Parlament. La nova Llei fixa les mesures necessàries per avançar cap a un model del 100 % d'energies netes l'any 2050.

Les limitacions als vehicles contaminants (dièsel el 2025) i el tancament o la reconversió de centrals són mesures destacades de la normativa. La llei respon, en línia amb la normativa internacional i europea, al consens de la comunitat científica sobre els impactes en el sistema ecològic i en la salut humana provocats pel canvi climàtic, impactes que es tornen especialment significatius a la llum de les característiques singulars del territori insular. 

La Llei de Canvi  Climàtic i Transició Energètica  representa una norma pionera no només a l'estat espanyol sinó també a nivell europeu, ja que els objectius que estableix en matèria de reducció d'emissions de CO2, d'eficiència energètica i de penetració de les energies renovables són més ambiciosos que els que recullen les normatives de països com el Regne Unit, França, Finlàndia i Suècia.

S'introdueix per primera vegada una regulació de la transició justa basada en els principis de la justícia ambiental, climàtica i energètica. La norma preveu una nova regulació  en matèria de mitigació i adaptació al canvi Climàtic; estableix mesures en matèria de petjada, inventari i balanç de carboni, a més d'establir límits a l'entrada i circulació de vehicles contaminants, foment de l'autoconsum, tancament de centrals tèrmiques contaminants i democratització de l'energia mitjançant la participació de les comunitats locals.

El text normatiu ja havia estat  assenyalat per la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea com el model a seguir per a la descarbonització de les 2.700 illes de la Unió Europea.

Imatge: El Mundo

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar