Universitat Rovira i Virgili

La Dra. Aitana De la Varga Pastor, professora de la URV, compareix com a experta a la comissió d’investigació del Projecte Castor del Parlament de Catalunya.

La Doctora Aitana De la Varga Pastor, professora del Departament de Dret Públic de la URV i investigadora del Cedat, va comparèixer ahir 11 de març a la Comissió d'investigació sobre el Projecte Castor, en la seva condició de jurista. De la Varga ja havia tingut l'oportunitat d'analitzar el cas castor - en els aspectes relatius al procediment administratiu i ambiental en l'atorgament de les diferents autoritzacions dels projectes que engloben el cas castor - en la seva participació com a perit al judici popular castor, celebrat al 2017.

De la Varga va destacar les il·legalitats del projecte, constatades pels tribunals, com és la partició del gasoducte amb la finalitat d'evitar el sotmetiment a avaluació d'impacte ambiental, o la declaració com a nul·la de la llicència d'obres de la planta terrestre. També va deixar palesa l'opacitat amb la que es va actuar, constatada en les informacions públiques, contravenint el conveni d'Aarhus, i la possible mala fe en alguns aspectes, per exemple, en el canvi de la línia marítima mitjançant una correcció d'errors, fet que va suposar un canvi competencial autonòmic a l'hora d'atorgar l'autorització ambiental integrada. També va destacar que es va fer cas omís de les al·legacions que reclamaven una avaluació del risc sísmic en la Declaració d'Impacte Ambiental de la plataforma marítima.

Aquesta Comissió d'Investigació va se creada mitjançant resolució 20/XII del Parlament de Catalunya el 6 de juny de 2018 i constituïda el 11 d'octubre de 2018. Té com objecte avaluar les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes, i les possibles negligències o actuacions doloses en relació al projecte Castor a Catalunya.  

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar