Universitat Rovira i Virgili

El "Día de superació del llindar ecològic de la Terra (Earth Overshoot Day)" 2019 arriba el 29 de juliol.

El "Día de superació del llindar ecològic  de la Terra (Earth Overshoot Day)" 2019 arriba el 29 de juliol. Aquest és el dia en què la humanitat ha utilitzat el pressupost de la natura durant tot l'any, d'acord amb les últimes dades.

El 2019, el dia en que s'ha superat el llindar és el més avançat de la història. Això vol dir que la humanitat ara està usant la natura 1.75 vegades més ràpid que els ecosistemes del planeta poden regenerar-se.

En altres paraules, la humanitat està utilitzant 1.75 Terres. Les emissions de diòxid de carboni representen actualment el 60% de la demanda de la humanitat sobre la natura.

https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar