Universitat Rovira i Virgili

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI).

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca tot incorporant-lo com a personal investigador predoctoral en formació en grups de recerca i en projectes de recerca, innovació i desenvolupament. Aquest objectiu afavorirà la professionalització del personal investigador i incidirà en la capacitat investigadora d'aquestes entitats, impulsant activitats de recerca d'impacte internacional i enfortint la generació de coneixement fronterer en la recerca i la seva transferència.

RESOLUCIÓ EMC/2380/2019, de 16 de setembre

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar