Universitat Rovira i Virgili

Diploma de postgrau en gestió tècnica i jurídica del Medi Ambient als ens locals

El Diploma de postgrau en gestió pública tècnica i jurídica del medi ambient als ens locals està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 cr. ECTS, dels quals 24 cr. són lectius (22 cr. teòrics, 2 cr. pràctics) i 6 cr.per la realització d'un exercici pràctic final.

El programa es desenvolupa en format presencial i comprèn cinc mòduls de continguts fonamentals,sessions monogràfiques, sessions pràctiques i un exercici final.

Més informació

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar