Universitat Rovira i Virgili

FPI - "Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores"

Àmbit científic

Ciències - Ciències de la Vida - Ciències Mèdiques - Ciències Socials - Enginyeria i Arquitectura - Humanitats

Entitat convocant

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Pla

Plan Estatal de I+D+i 2017-2020

Programa

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i

Subprograma

Subprograma Estatal de Formación

Actuació

FPI - Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores

Objecte

Ajuts, amb una durada màxima de quatre anys, l'objecte del quals és la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, per tal que investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació que es s'executi en el marc d'alguna de les convocatòries indicades en el punt següent.

Al seu torn, els ajuts tenen per objecte finançar la contractació laboral, durant un període d'orientació postdoctoral d'un any de durada, d'aquells doctorands que obtinguin el títol de doctor amb antelació a l'inici de l'última anualitat de l'ajuda.

Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que es trobin matriculades o admeses en un programa de doctorat per al curs 2019/2020, en el moment de presentació de la sol·licitud. També podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estant matriculades o admeses en un programa de doctorat, estiguin en disposició d'estar-ho en la data en què es formalitzi del contracte.

Els sol·licitants hauran de complir, igualment, els altres requisits que estableix l'article 6 de la resolució de convocatòria.

Beneficiaris/àries

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes aquelles entitats de les previstes a l'article 3 de l'ordre de bases (en endavant, centres d'R+D)

a)    Que hagin obtingut un ajut:

1.   per a la realització de projectes d'investigació finançats pels ajuts per a projectes d'R+D del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement en el marc del Programa Estatal de de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+I en la seva convocatòria 2018 i que aquests projectes hagin estat seleccionats adients per tenir associat un ajut per a la formació de doctors a través de la convocatòria present;

2.   per les ajudes per a projectes d'R+D+I "Reptes Investigació" del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat en la seva convocatòria 2018 i que aquests projectes hagin estat seleccionats adients per tenir associat un ajut per a la formació de doctors a través de la convocatòria present;

b)   Que hagin obtingut un ajut en el marc de les convocatòries de Suport a Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència Maria de Maeztu, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, corresponents a 2015, 2016, 2017 i 2018

c)    Que siguin centres públics d'R+D+I d'investigació agrària i alimentària dependents de les comunitats autònomes, integrats en les Conselleries responsables de la investigació agroalimentària de les comunitats autònomes, participants en la Comissió Coordinadora d'Investigació Agrària INIA-CCAA i participin en projectes de recerca que es desenvolupin dins d'una línia d'investigació prioritària per a l'any 2019, fixada per l'Institut Nacional d'investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària.

Els beneficiaris hauran de complir, igualment, els altres requisits que estableix la resolució de convocatòria.

Publicació

BOE 246 (12/10/2019)

Termini

Des del 17/10/2019 fins al 07/11/2019 a les 14 hores (horari peninsular espanyola)

Més informació

Fitxa actuació (pendent d'actualització)

Documentació

Bases reguladores - Bases convocatòria

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar