Universitat Rovira i Virgili

El Dr. Antoni Pigrau participa en un seminari de Nacions Unides sobre persones defensores dels Drets Humans

El Dr. Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic i director del CEDAT, ha participat, a Ginebra, en un seminari conjunt de l'Organització de les Nacions Unides i les organitzacions de la societat civil sobre les causes de la violència i la criminalització vinculades a les cadenes de subministrament mundials, que afecten els defensors del medi ambient. El Seminari promourà el Compromís de tolerància zero davant els assassinats, la violència i la criminalització a les cadenes de subministrament.

El seminari està convocat de manera conjunta per un grup ampli d'organitzacions, incloent, entre altres, el Relator especial de les Nacions Unides sobre la situació de les i dels defensors de drets humans, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), el Centre d'Informació sobre Empreses i Drets Humans (CIEDH), el Servei Internacional per als Drets Humans, la Coalició per als Drets Humans en el Desenvolupament, el Grup de Treball Internacional per a Assumptes Indígenes (IWGIA per les sigles en anglès), el Pacte dels Pobles Indígenes d'Àsia (AIPP per les seves sigles en anglès), i la Xarxa Internacional de Drets Humans (RIDH).

El Compromís serà presentat als Estats, les empreses i les organitzacions de la societat civil en el Fòrum anual de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans, que té lloc a Ginebra del 25 al 27 de novembre.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Antoni Pigrau i el Relator especial de les Nacions Unides sobre la situació dels defensors dels drets humans, Michel Forst, en una de les sessions del seminari.