Universitat Rovira i Virgili

Resolució de la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret Ambiental 2019

Després d'avaluar les diferents Tesis Doctorals presentades, d'acord amb els criteris establerts per la base 7 de la Convocatòria de la V edició del Premi Josep Miquel Prats Canut a la millor tesi doctoral en Dret ambiental 2019, el jurat, el 13 de març de 2020, ha decidit atorgar el Premi Josep Miquel Prats Canut: 

En la modalitat 1, a la tesi presentada per el Dr. Eduardo Salazar Ortuño, amb el títol "El acceso a la justicia ambiental a partir del convenio de Aarhus. Propuestas para un acceso efectivo a la justicia en conflictos ambientales", dirigida pels Drs. Santiago Álvarez Carreño i Germán Valencia Martín, i defensada a la Facultat de Dret de la Universidad de Murcia.

En la modalitat 2, el jurat ha decidit atorgar el premi a la tesi presentada per la Dra. Carlota Faccioli, titulada "Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart City). La protección de la calidad del aire como motor para el desarrollo urbano sostenible", sota la direcció del Dr. Santiago Castellá Surribas i defensada a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar