Universitat Rovira i Virgili

Sessió de debat en línia: Polítiques ambientals europees i la conservació de la natura a Catalunya

L'actual Environmental Action Programme de la CE, en procés d'implementació, és el nou European Green Deal, el pla d'acció climàtica i ambiental més ambiciós i valent en la història de la Unió Europea. El seu objectiu és aconseguir que totes les polítiques desenvolupades per la UE i, per tant, les dels seus estats membres, incloguin una perspectiva ambiental i climàtica de forma transversal i assolir un escenari de neutralitat climàtica i d'emissions zero per l'any 2050.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar