Universitat Rovira i Virgili

Beques de Col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2020-2021

2.356 beques que es destinen a facilitar la col·laboració dels estudiants universitaris en els departaments universitaris, en règim de compatibilitat amb els seus estudis, per tal d'iniciar-se en tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora .

Beneficiaris/àries

Estudiants universitaris que en el curs 2020-2021, estiguin matriculats d'últim curs d'estudis de grau o de primer curs d'un Màster universitari oficial i que, entre altres requisits acadèmics, hagin obtingut com a nota mitjana en els seus estudis la que s'assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions oficials:

7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics,

7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a Ciències Socials i Jurídiques,

7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut, i

8,00 punts per a la branca d'Arts i Humanitats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar