Universitat Rovira i Virgili

I congrés Italo-Espanyol sobre la lluita en clau judicial davant el canvi climàtic

Crida a presentar comunicacions 

EIXOS TEMÀTICS PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

Prenent com a punt de partida el fil conductor del Congrés i el seu abordatge multidisciplinari, s'estableixen diferents eixos temàtics:

- Impactes ambientals i socials del canvi climàtic
- Litigis sobre canvi climàtic
- Reflexos internacionals del canvi climàtic 
- Actors destacats en la lluita enfront del canvi climàtic 

ENVIAMENT DE PROPOSTES

Hauran de remetre els documents que s'indiquen a continuació:

1. Document contenint títol de la proposta; nom complet del proponent; Universitat de procedència; posició acadèmica; referència a si es té la condició de membre de la Redh-EXATA.
2. Document amb el resum de la proposta de comunicació (no ha de figurar el nom del proponent, sinó únicament el títol de la proposta, el seu contingut i 3-5 paraules clau), amb una extensió entre 1000-1500 paraules.

Hauran d'enviar a abans de el 4 de setembre 2020 la següent adreça:
congresocambioclimatico2020(ELIMINAR)@gmail.com

CONTINGUT MATERIAL I AVALUACIÓ

Per seleccionar les comunicacions que podran ser defensades al Seminari de l'19/20 de novembre 2020, el Comitè Científic farà la seva valoració d'acord amb els criteris següents:

1. Pertinència del tema triat.
2. Qualitat del plantejament desenvolupat en la proposta
3. Originalitat de la proposta.

Inicialment, es donarà confirmació formal de la recepció. Amb posterioritat, abans de l'1 d'octubre de 2020, cada un dels proponents rebrà un correu electrònic per comunicar la seva selecció per a la seva defensa o per comunicar si han estat rebutjades.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar