Universitat Rovira i Virgili

El "Tribunal de Cuentas Europeo" demostra la ineficàcia de la iniciativa de la UE per protegir els pol·linitzadors silvestres

Aquest informe és resultat d'una auditoria sobre una iniciativa que va dur a terme al juny de 2018 la Comissió per protegir els pol·linitzadors silvestres, així com una revisió de la normativa que indirectament els afecta. Amb això es vol contribuir a les actualitzacions legislatives en els àmbits de biodiversitat, agricultura i plaguicides previstes en el període 2021-2022.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar