Universitat Rovira i Virgili

Post Terraqui: "20 medidas para lograr productos más duraderos y reparables en la UE"

L'associació francesa "Halte à l'Obsolescence" ha presentat un llibre blanc amb 20 mesures per aconseguir una major durabilitat dels productes a la Unió Europea, quan es compleixen 5 anys de l'reconeixement al dret francès de l'delicte d'obsolescència programada a través d' la llei sobre consum.

Llegir l'article 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar