Universitat Rovira i Virgili

Post Terraqui: "Propuestas para una mejor aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental"

La Directiva 2004/35 / CE1 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals compta ja amb més de 15 anys de vida.

No obstant això, tot i que des de la seva aprovació s'han produït notables progressos en el seu nivell d'aplicació i compliment, continua existint un ampli marge de millora, com així posa de manifest el Projecte d'Informe sobre responsabilitat de les empreses pels danys mediambientals de la Comissió de assumptes Jurídics de Parlament Europeu, de novembre de 2020.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar