Universitat Rovira i Virgili

La Revista del CEDAT ha estat admesa a SCOPUS

Activitats, Activitats organitzades pel CEDAT  - 

La Revista Catalana de Dret Ambiental ha estat admesa a la base de dades SCOPUS. Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ja estava inclosa a ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences); Directory of Open Access Journal. DOAJ, Latindex-Catálogo, ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades, REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, EUROPUB o Plataforma Sucupira (Brazil). En la darrera versió de a CARHUS+2018, la RCDA ja va ser classificada en el grup A.

Amb l'acceptació a SCOPUS la revista es consolida com una revista de referència internacional i el CEDAT, com a centre de recerca de la URV, reforça la seva visibilitat.

La RCDA (ISSN 2014-038X) és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. L'acord amb la Generalitat es va signar el 2009 i el primer número va sortir el juny de 2010. La RCDA és autogestionada des del CEDAT, encara que fa uns anys s'ha incorporat al sistema de revistes de Publicacions URV. 

En el Consell de redacció hi ha experts de 17 universitats diferents això com diversos advocats especialitzats. És una publicació científica semestral, d'accés obert, que permet la publicació en diverses llengües. La podeu trobar a https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/index

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar