Universitat Rovira i Virgili

Conferència online: Vint anys de Directiva Marc de l’Aigua. Règim de cabals i salut ambiental del riu Ebre.

El desembre del 2000, en plena lluita contra el Pla Hidrològic Nacional i contra el transvasament de l'Ebre, el Parlament Europeu va aprovar la Directiva Marc de l'Aigua. Aquesta directiva va passar a ser l'eix vertebrador de la defensa del riu junt a les directives ambientals d'hàbitats i aus. El desembre de 2003 el govern d'Aznar va transposar aquesta directiva de la manera més grollera possible a l'ordenament jurídic estatal.

Tanmateix, malgrat el poc interès del PP perquè entenia que aquesta directiva limitava la seva política de transvasaments, la directiva és d'obligat compliment per tots els estats en els termes que està redactada, i ha condicionat la planificació hidrològica des de la seva publicació. A la conca de l'Ebre, la política expansionista de nous regadius i embasaments, ha evidenciat la hidroesquizofrènia entre els models caducs de planificació i la directiva Marc de l'Aigua. El Doctor Nuno Caiola ha participat activament durant aquests vint anys en diversos treballs entorn de la Directiva Marc i ens donarà la seva visió del camí recorregut i el possible camí a recórrer.

· Dijous: 18 de març
· Hora: 19:00
· Canal Youtube de la Plataforma en defensa de l'Ebre
· Inscripcions: https://www.ebre.net/bloc/2021/03/18-03-2021%c2%b7-conferencia-online-vint-anys-de-directiva-marc-de-laigua/
 
Intervindran: 
Dr. Nuno Caiola, EUROCAT
Joan Antoni Panisello: Plataforma en Defensa de l'Ebre. 
 
Modera:
Sílvia Berbís: Periodista

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar