Universitat Rovira i Virgili

Curs: Litigi estratègic en matèria de Drets Humans

Universitat d'estiu 2021 ' UJI -encultura

El curs té com a objectiu explicar com planificar, dur a terme i desenvolupar estratègies de litigi sobre problemàtiques concretes de drets humans. Així mateix, pretén conscienciar i oferir informació sobre els diferents mecanismes de litigi estratègic, tant en el sistema universal com en el sistema regional europeu de protecció dels drets humans, aportant eines concretes a l'hora de dissenyar una estratègia de litigi estratègic.

En el curs participen com a ponents, al costat d'acadèmics que han estudiat i portat a la pràctica litigis estratègics, membres dels òrgans internacionals de control dels tractats de drets humans, tant en l'àmbit de les Nacions Unides, com en l'àmbit europeu, així com advocats especialistes en litigi estratègic en qüestions de gènere, de drets socials i de protecció dels drets de persones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat

El públic al qual va destinat inclou tant actors en la defensa dels drets humans (advocats, ONG, activistes en drets humans) com a persones que desitgen formar-se per a ser-ho o tenen interès per conèixer com utilitzar l'administració de justícia per a dur a terme canvis socials, a fi de procurar una millor protecció i respecte dels drets humans.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar