Universitat Rovira i Virgili

Dues investigadores del CEDAT, investigadores principals de dos nous projectes de recerca del Ministerio de Ciencia e Innovación

Activitats, Activitats organitzades pel CEDAT  - 

El passat mes de setembre el Ministerio de Ciencia e Innovación va confirmar la concessió de dos projectes d'investigació encapçalats per investigadores del CEDAT dins el marc de programes estatals de generació de coneixement y enfortiment científic i tecnològic del sistema de R+D+I.

Un dels projectes està dirigit per la Dra. Casado Casado i porta per títol "El nou rol de la ciutadania davant la justícia administrativa: la regulació i la implementació de la mediació com a sistema de prevenció i resolució de conflictes".

El projecte té per objectiu fonamental profunditzar en la mediació com a mecanisme de prevenció de conflictes jurídic-administratius i explorar les seves potencialitats tant en l'àmbit administratiu com contenciós-administratiu, així com realitzar propostes de lege ferenda en aquesta matèria.

L'altre projecte està dirigit per la Dra. De la Varga Pastor i es titula "Canvi climàtic i residus plàstics: reptes jurídics de l'economia circular com a paradigma per la tutela de la salut i la justícia planetàries". El treball sosté que la superació de l'emergència climàtica global i crisis social actual requereix un canvi de paradigma en el model de desenvolupament fundat en l'economia lineal contaminant a favor de l'economia circular descarbonificada on els materials i l'energia emprats per fabricar els productes conservin el seu valor durant el major temps possible.Entenent l'actual sistema de garanties per resoldre conflictes jurídic-administratius com insuficient, insatisfactori e ineficaç. El projecte té com a hipòtesi de partida que la mediació constitueix una necessitat improrrogable en un sistema de justícia renovat i resulta imprescindible, per una part, per donar compliment als drets de tutela judicial efectiva i de participació dels ciutadans; i, per altre, per millorar la eficàcia de l'actual sistema de justícia.

Sobre la premissa que els marcs de governança necessaris per la transició precisen d'un sistema jurídic adequat per a sostenir l'ordenació social necessària per assolir els fins establerts, el projecte pretén dur terme una anàlisi per tal de detectar les insuficiències i incoherències de certs règims jurídics necessaris per implementar el paradigma de l'economia circular, especialment en relació amb els residus plàstics.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar