Universitat Rovira i Virgili

Jordi Jaria, membre del consell editorial de la revista 'Environmental Policy and Law'

Activitats, Activitats organitzades pel CEDAT  - 

El Dr. Jordi Jaria i Manzano, professor agregat Serra Hunter de Dret constitucional i ambiental del Departament de Dret Públic, ha estat nomenat membre del consell editorial de la revista Environmental Policy and Law (https://environmentalpolicyandlaw.com/), una de les revistes internacionals de referència en el Dret ambiental. 

Environmental Policy and Law és una revista internacional i interdisciplinària que té com a objectiu promoure la comunicació entre els agents clau en la resolució dels problemes ambientals: el món acadèmic, els governs, les empreses i les organitzacions no governamentals. 

La revista abasta una àmplia gamma de qüestions ambientals, com ara la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic, la desertificació, la contaminació ambiental i els residus, la conservació dels boscos, l'esgotament de la capa d'ozó, els recursos naturals renovables i no renovables, la sostenibilitat, els fluxos contaminants transfronterers i la gestió dels recursos marins i d'aigua dolça, i la interacció entre aquestes qüestions. L'EPL posa l'accent en els vincles entre aquestes qüestions ambientals i qüestions socials i econòmiques com ara la producció, el transport, el consum, el creixement, els canvis demogràfics, el benestar i la salut. 

El professor Jordi Jaria es troba en situació d'excedència com a professor agregat del Departament de Dret Públic, arrel de la seva incorporació a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) de la Generalitat de Catalunya, com a assessor en matèria de polítiques comparades d'autogovern. 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar