Universitat Rovira i Virgili

Antoni Pigrau i Susana Borràs compareixen al Parlament de Catalunya

Activitats  - 

El CEDAT de la URV participa en la ponència per a la Proposta del Parlament de Catalunya per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Codi penal, per a incorporar el crim d'ecocidi

El passat 18 de gener, el Dr. Pigrau Solé i la Dra. Susana Borràs, investigadors del Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili van comparèixer com a ponents experts per a valorar la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, per a incorporar el crim d'ecocidi (tram. 270-00003/13), que el Parlament de Catalunya està tramitant.

Dins el procediment legislatiu hi ha la possibilitat que els grups parlamentaris demanin a algunes entitats que compareguin per donar la seva opinió o formular propostes que els grups parlamentaris poden recollir i incorporar en el text final de la llei.

És per aquest motiu, que el Parlament de Catalunya va sol·licitar la compareixença del Dr. Pigrau i la Dra. Borràs per a aportar la seva visió sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats.

Una de les primeres vegades que es va utilitzar el concepte d'ecocidi va ser a l'any 1972, a la Conferència d'Estocolm sobre el Medi Ambient Humà, quan el Primer Ministre de Suècia, Olof Palme, va declarar que les activitats que es van produir a la Guerra de Vietnam eren actes d'ecocidi, per tal de descriure la devastació humana i ambiental causada pel defoliant agent taronja utilitzat com a arma química. Més tard va passar a formar part dels debats habituals a les Nacions Unides i malgrat els esforços liderats per l'advocada anglesa, Polly Higgins, per reconèixer l'ecocidi com a crim internacional contra la pau per ser jutjat per la Cort Penal Internacional, els Estats Units, el Regne Unit, França i Països Baixos es van oposar a la seva inclusió a l'Estatut de Roma.

Ara el debat s'ha tornat a reemprendre arran de la presentació per part d'un grup independent d'experts d'una definició d'ecocidi, amb l'objectiu que es pugui tipificar el delicte d'ecocidi en els codis penals estatal i promoure la seva inclusió com a cinquè crim internacional en el marc de la jurisdicció de la Cort Penal Internacional. Segons la definició consensuada, ecocidi és "qualsevol acte il·lícit o arbitrari perpetrat sabent que hi ha una possibilitat substancial que causi danys greus al medi ambient, o que aquests siguin extensos o duradors".

Per tant, aquesta iniciativa del Parlament de Catalunya s'alinea amb la campanya internacional liderada per Stop Ecocide de promoure la penalització de l'ecocidi, en un context d'emergència climàtica i de pèrdua generalitzada de la biodiversitat i en la proliferació de diverses iniciatives normatives europees de tipificació de l'ecocidi. Els dos investigadors del CEDAT van centrar les seves intervencions en els aspectes de millora jurídica que podrien introduir-se en la proposta del Parlament abans de ser presentada al Congrés de Diputats.

La retransmissió diferida de la compareixença es pot recuperar en aquest vincle: visualització de video (parlament.cat)

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Antoni Pigrau Solé i Susana Borràs durant la compareixença al Parlament de Catalunya.