Universitat Rovira i Virgili

Premi Medi Ambient 2014 de la Generalitat de Catalunya

Destinataris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.
Data límit: 22 d’abril de 2014, a les 14 h.
Modalitats:
- Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambienta (medi aquàtic) 14.000 euros
- Iniciatives de protecció i millora del medi ambient (medi aquàtic) 7.000 euros.
- Trajectòries de protecció i millora del medi ambien (qualsevol àmbit d’actuació) 7.000 euros.
Es poden concedir mencions honorífiques a les candidatures que no hagin assolit el Premi, però que es considerin d’un interès especial.

A la web figuren els membres del jurat.
Per a més informació,clicar aquí.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar