Universitat Rovira i Virgili

Convocatòria d'ajuts de matrícula CEDAT per cursar el Màster Universitari en Dret ambiental (URV) Curs 2014/2015

1. Objectiu Es convoquen 10 ajuts de 1.000 euros, destinats a finançar una part de les despeses derivades de la matrícula del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV, per al Curs 2014-2015. 2. Beneficiaris Podran ser beneficiaris d'aquest ajut els estudiants de nou accés del Màster Universitari en Dret Ambiental. Es concediran 10 ajudes de matrícula per a estudiants de nou accés en el Màster Universitari en Dret Ambiental, per un import de 1.000 euros cadascuna L'ajuda no s'aplicarà al primer termini del pagament de l'import de la matrícula. En cas que la matrícula s'hagi efectuat en un sol pagament, es procedirà a la devolució de la quantitat establerta amb posterioritat a l'inici del curs. 3. Requisits Poden sol · licitar la següent ajuda els estudiants de nou accés del curs 2014-15. Seran requisits necessaris per a l'obtenció de l'ajuda estar preinscrit / ai admès / a en el curs 2014-2015 en el Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV. Per a les persones que encara no han formalitzat la preinscripció, es pot realitzar en línia,/a la següent adreça. (oberta de l'1 al 17 de setembre) Els estudiants beneficiaris hauran de formalitzar la seva matrícula en el Màster abans de l'1 octubre 2014. 4. Documentació Els interessats que compleixin els requisits abans esmentats hauran d'enviar abans del 12 de setembre la següent documentació: - Sol · licitud motivada, on es justifica la necessitat de l'ajuda - Currículum vitae. La documentació s'haurà d'enviar a: Susana Borràs Pentinat Coordinadora del Màster Oficial en Dret Ambiental Universitat Rovira i Virgili - Campus Centre Av. De Catalunya, 35 Tarragona E-43002 susana.borras@urv.cat 5. Incompatibilitats Aquest ajut és incompatible amb els ajuts que concedeix la URV per cursar Màsters Universitaris o qualsevol ajuda similar.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar