Universitat Rovira i Virgili

Beques per a estudis de postgrau en universitats europees

65 beques per cursar estudis de postgrau a qualsevol universitat o centre d'ensenyament superior de qualsevol país de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), llevat d'Espanya, per al qual ja s'ofereix una convocatòria específica. Termini: 09-02-2015. Més informació,clicar aquí.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar