Universitat Rovira i Virgili

Seminari "Crisis y desarrollo: la sostenibilidad desde el derecho internacional económico al constitucionalismo global"

Activitats, Activitats en el marc del Màster Universitari en Dret Ambiental  - 

Els Drs. Antonio Cardesa, Endrius Cocciolo i Jordi Jaria; imparteixen el seminari titulat: "Crisis y desarrollo: desde el Derecho Internacional Económico al Constitucionalismo global", el dia 23 de febrer de 2015, al Seminari 1.

Els professors, tots tres membres del CEDAT, han centrat l'explicació en temes com ara la relació entre la crisi econòmica i financera i la crisi ecològica, el TWAIL, el constitucionalisme global i la metodologia de l'anàlisi del flux de materials.

Cartell: http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/Cartell%20seminari%20Crisis%20y%20desarrollo.pdf

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar