Universitat Rovira i Virgili

Maria Marquès imparteix un seminari sobre Dret penal ambiental a la University of South Australia

Amb el títol "The protection of the environment through criminal law in the UE", el passat 14 d'abril Maria Marquès va impartir un seminari centrat en la Directiva 2008/99/EC relativa a la protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal, primera directiva europea d'aquesta naturalesa, exposant-ne les raons, la tipologia de conductes i sancions, així com l'abast de la responsabilitat penal. L'anàlisi dels principals continguts de la Directiva es va fer des d'una perspectiva crítica, obrint una discussió sobre els límits del Dret penal en aquest àmbit. El seminari s'adreçava al professorat de Dret ambiental de la University of South Australia, University of Adelaide, Flinders University i University College London-Australia.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar