Universitat Rovira i Virgili

Resolució relativa als Ajuts Josep M.Prats Canut per a estudiants del Master en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili

De conformitat amb el conveni de data 29 de setembre de 2015 entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili es preveía la col.laboració entre

Ambdues institucions per a l'atorgament d'unes beques adreçades a dos estudiants del Master en Dret Ambiental per als cursos 2015-2016 i 2016-2017.

D'acord amb les bases de la convocatoria d'ajuts Josep Miquel Prats Canut elaborada per les dues parts, els beneficiaris poden ser els estudiants de nou accés i a temps complet del

Màster Universitari en Dre Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili que hagin formalitzat la preinscripció durant el mes de març de 2015.

Analitzada la documentació i realitzada la valoració, els membres del Jurat Sotasignats acorden per unanimitat atorgar les beques a:

  • Ana belén Planells Tur amb una puntuació de 46/100
  • Diana Carolina Granda Valdivieso amb una puntuació de 45/100

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar