Universitat Rovira i Virgili

Convocatòria setena edició premi Cum Laude

L'Institut Món Juïc, amb a col·laboració de la Xarxa Vives d'Universitats i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, convoca la setena edició del premi  «Cum Laude».

Objectiu

Premiar Obres de recerca d'alt nivell escrites en català, difondre-les demostrar que la nostra lengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres que les primicies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors Shan de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

Modalitats i beneficiaris

· Humanitats (anual): tesis defensades durant l'any 2015.

· Dret i Economia (benna ): tesis defensades durant els anys 2014 2015.

En ambdues modalitats, els candidats han d'haver defensat les seves tesis doctorals redactades en català, a qualsevol universitat de la Xarxa Vives, haver obtingut la qualificació de Cum Laude.

Requisits

S'haurà de presentar un volum de la tesi doctoral, una còpia de l'informe de la comissió que la va jutjar un curriculum de l'autor.

Presentació dels treballs

La data límit de presentació és el 30 de juny de 2016. Caldrà enviar es treballs i la documentacô a través del formulari que es troba a uvww.vives.org/cumlaude i també per correu postal a:

Institut d' Estudis Mon Juïc AP. 33226 - 08080 Barcelona info@institutmonjuic.cat · www.institutmonjuic.cat

L'1 de juliol es publicarà la relació de propostes rebudes s'obrirà un periode per possibles reclamacions en la recepció dels treballs, fins al 8 de juliol (inclòs).

Premi

Es concedirà un premi en metàl· lic de 6.000 € per modalitat. Es publicaran les Obres premiades, se li'n farà una presentaciô d'impacte social i es distribuirà arreu de territori de la Xarxa Vives, a totes les universitats instituts de recerca interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora.

Presentació

L'acte de presentaciô de les Obres es farà a la tardor de 2016.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar