Universitat Rovira i Virgili

Presentació del Codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere

Activitats organitzades pel CEDAT  - 

Elaborat pel CEDAT, al Consell Català de Cooperació al Desenvolupament

El dia 7 de febrer, el professor Antoni Pigrau, catedràtic de Dret internacional públic i relacions internacionals del Departament de Dret Públic presentarà al Grup de treball de Sensibilització de les empreses del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament la proposta d'un Codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere, per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes.

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en el marc del Pla anual de Cooperació al Desenvolupament 2015 i del Pla de treball entre ACCD i ACCIÓ, va contractar, després d'una licitació pública, un equip format per investigadors del Departament de Dret Públic i del Departament de Gestió d'Empreses de la URV per a l'elaboració d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d'implementació i seguiment. 

La proposta es va lliurar el mes d'octubre i ha estat feta pública per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el seu web: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/serveis/publicacions/informes_estudis_i_guies/

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar