Universitat Rovira i Virgili

Proposta d'un "codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d’implementació”.

Activitats organitzades pel CEDAT  - 

Els dies 16 i 17 de febrer al Palau del Parlament de Catalunya, i organitzat per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i la Direcció General de Cooperació s'ha celebrat el seminari internacional "Empreses i Drets Humans: comparant experiències. Una mirada centrada en la perspectiva extraterritorial", amb  l'objectiu d'abordar l'impacte de les empreses sobre els drets de les persones i del medi ambient, a més de conèixer les iniciatives més avançades per a promoure la responsabilitat empresarial. 

El Dr. Antoni Pigrau, director del Seminari, n'ha formulat les principals conclusions, just abans que el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, anunciés l'elaboració d'una estratègia del govern sobre responsabilitat empresarial i drets humans abans del proper mes de juliol.

Aquesta estratègia inclourà un codi ètic de protecció dels drets humans i de la igualtat de gènere, sobre la base de l'informe presentat per un grup d'investigadors de la URV, disponible a:

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20161121_Proposta-de-Codi-etic.pdf

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar