Universitat Rovira i Virgili

El Dr. Endrius Cocciolo nomenat membre del 'Comité de Investigación de la Academia de Derecho Ambiental, IUCN'

Activitats, Activitats organitzades pel CEDAT  - 

El Dr. Endrius Cocciolo, Professor del Departament de Dret Públic i investigador del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), ha estat nomenat membre del Comitè de Recerca de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la 'International Union for Conservation of Nature (IUCN)'.

La IUCN fundada en 1948, és la xarxa ambiental de caràcter internacional més extens i antiga del món. Amb seu a Gland, Suïssa, la IUCN reuneix a governs, organitzacions internacionals, organitzacions no governamentals, comunitats locals i empreses privades per dur a terme recerques i treballs de camp que desenvolupin solucions per als reptes ambientals  més urgents.

Actualment, la 'IUCN Academy of Environmental Law' està composta per més de 180 universitats de 57 països. Això suposa la interacció de més de 800 professors i alumnes de Dret ambiental per intercanviar coneixements, experiències i recursos. A través del CEDAT la URV és membre de l'Acadèmia des del 2009.

El Comitè de Recerca de l'Acadèmia de Dret Ambiental de la IUCN està integrat per set membres nomenats entre representants de Facultats de Dret i institucions de recerca compromeses amb l'avanç del Dret Ambiental. La funció del Comitè és promoure la cooperació internacional entre les institucions que pertanyen a l'Acadèmia, generant noves propostes de recerques, organitzant congressos, assegurant la qualitat de la recerca així com fomentant les publicació i la disseminació dels resultats de les recerques realitzades.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar