Universitat Rovira i Virgili

Ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat

Ajuts  de  matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2017-2018 (MEDEC2017).

Aquesta  convocatòria  té  per  objecte la concessió d'ajuts per finançar  els  preus  per  la prestació d'ensenyaments conduents al títol de doctor, establerts anualment en el Decret de  la  Generalitat  de  Catalunya pel  qual  es  fixen  els  preus  dels  serveis  acadèmics,  per  als estudiants de doctorat en règim de cotutela.

Aquests ajuts estan adreçats a Estudiants de doctorat matriculats el curs 2016-2017 o 2017-2018 en un programa de doctorat d'una universitat estrangera que, en qualsevol moment del  seu  doctorat,  iniciïn  un  procés  de signatura d'un conveni de cotutela  amb  la  URV  i s'hagin de matricular per primera vegada en un programa de doctorat a temps complet a la URV. Els  estudiants  beneficiaris d'aquests ajuts han de complir els requisits d'accés i admissió establerts per la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat de la URV del curs 2017-2018i estar en condicions d'accedir a Matrícula en els terminis fixats en el Calendari de processos.

La  quantia  màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 10.000euros.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar