Universitat Rovira i Virgili

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts adreçats a les universitats del sistema universitari de Catalunya per impulsar la capacitat investigadora dels seus departaments mitjançant la contractació de personal investigador predoctoral en formació. El programa FI_SDUR té com a objectiu fomentar i consolidar estratègies i polítiques científiques conjuntes entre els departaments universitaris i llur entitat d'adscripció, amb la finalitat que desenvolupin activitats de recerca d'impacte internacional i que enforteixin la generació de coneixement fronterer i la seva transferència.

Enllaç al document que ha estat publicat al DOGC 

·     RESOLUCIÓ REU/357/2022, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR).

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar