Universitat Rovira i Virgili

Compareixença d’Antoni Pigrau al Parlament de Catalunya

Activitats  - 

El Dr. Antoni Pigrau, catedràtic de Dret internacional públic i director del CEDAT, ha comparegut el dimarts dia 15 de novembre davant la Ponència del Parlament de Catalunya que estudia la proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Presentada conjuntament pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular i el Grup Parlamentari d'En Comú Podem. 

Aquest projecte respon a molts anys de treball de les organitzacions socials agrupades a LAFEDE.cat i a diverses resolucions anteriors del mateix Parlament de Catalunya. Amb aquest Centre es pretén impulsar l'estudi, l'avaluació, el control i la innovació normativa amb la finalitat de garantir una acció exterior catalana pública i privada que sigui referent en l'àmbit internacional en el respecte dels drets humans i el medi ambient, la promoció de la pau i el desenvolupament humà sostenible. La seva compareixença es pot visualitzar al Canal Parlament.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar