Universitat Rovira i Virgili

Manual Drets Humans i empreses europees

Un manual pràctic per a organitzacions de la societat civil i defensors dels Drets Humans

En el marc del projecte de Recerca "Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union" (JUST/2013/JCIV/AG/4661) (http://humanrightsinbusiness.eu/), el CEDAT ha elaborat una guia dirigida a les persones que donen suport a les víctimes de violacions de drets humans o de danys ambientals causats per empreses europees que operen en tercers països.

El Manual es centra en els mecanismes no judicials de reparació i mecanismes de la jurisdicció civil.

Està disponible online en quatre llengües (anglès, francès, portuguès i espanyol) al web del CEDAT

ENGLISH  FRANÇAIS  ESPAÑOL  PORTUGUÊS